1500 euro pensioen voor iedereen?

1500 euro pensioen voor iedereen?

In dit stadium lijkt het ons nodig de puntjes op zijn plaats te zetten.

Hebben we het over bruto of netto?

Als het een nettobedrag betreft, bedraagt ​​het overeenkomstige bruto bedrag ongeveer € 1.750. Als het een brutobedrag is, is het netto € 1.405,60.

Momenteel zijn er twee stelsels van minimum pensioenen

  • Werknemers en zelfstandigen hebben recht op een minimumpensioen van € 1.266,37 (bruto = netto), mits zij een loopbaan van 45 jaar hebben. Hiervoor moet men wel minimaal 30 jaar gewerkt hebben (of gelijkgesteld) om dit recht te verkrijgen. Het minimumpensioen wordt daarom altijd berekend in verhouding tot het aantal dagen in de hele loopbaan. Dus dit is een maximumbedrag!
  • Ambtenaren hebben recht op een gewaarborgd minimumpensioen van € 1.365.66 bruto of 1.328,63 netto. Als uw ouderdomspensioen lager is dan het gewaarborgde minimumpensioenbedrag, krijgt u een “gewaarborgd minimum” supplement zodat u het gewaarborgde minimumbedrag bereikt. Een ambtenaar kan een minimumpensioen krijgen als hij 20 jaar carrière heeft en als het een onmiddellijk pensioen is. Dit betekent dat het ouderdomspensioen onmiddellijk volgt op het einde van de carrière.

Cijfers (bron Federale Overheidsdienst Pensioen)

79,74% van de ambtenaren (zuivere loopbanen) heeft een pensioen van meer dan 1.500 netto!

19,39% van de werknemers (zuivere loopbanen) heeft een pensioen van meer dan 1.500 netto.

6,44% van de werknemers en zelfstandigen (gemengde loopbanen) hebben een pensioen van meer dan € 1.500 netto.

Geen enkele zelfstandige (zuivere loopbaan) heeft een netto pensioen van €1.500. Dit is normaal omdat het maximale pensioen voor een zelfstandige niet hoger is dan € 1.470 bruto per maand!

Gezien deze bevindingen zal het verhogen van het minimumpensioen tot € 1.500 netto per maand leiden tot buitensporige kosten (naar schatting 3,2 miljard euro volgens de directeur van het Planbureau).

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een minimumpensioen?

Dit is de hoofdvraag in dit debat. Momenteel moet men 30 jaar loopbaan bereiken voor werknemers of zelfstandigen en 20 jaar voor ambtenaren in geval van onmiddellijk pensioen. We houden rekening met periodes van werkloosheid, ziekte, tijdskrediet, etc. Als perioden van werkloosheid buiten beschouwing worden gelaten, kunnen bijvoorbeeld minder mensen genieten van een fractie van het minimumpensioen. We kunnen ook spelen op het aantal jaren dat nodig is om een ​​minimum te verkrijgen: 20, 30 of 35 jaren, alles is mogelijk. Door deze parameters aan te passen, kan daarom het aantal mensen dat een minimumpensioen ontvangt, worden verhoogd of verlaagd.

Besluit

Het huidige debat is niet gezond. De kwestie van het minimumpensioen moet opnieuw worden gesteld in de context van een alomvattende pensioenhervorming. Dit zijn geen slogans, aangevoerd door politieke partijen die niet kunnen instemmen met het vormen van een regeringscoalitie, waarop het debat zich kan richten.

Daarom stellen we eerst voor om het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen af ​​te stemmen op dat van ambtenaren. Dus een aanpassing van €1.266,36 naar €1.365,66 bruto-maand. Vervolgens moet er nagedacht worden over een harmonisering van de toelatingsvoorwaarden van een minimumpensioen met het oog op het bekomen van  hoger inkomen in vergelijking met de huidige systemen.