Tijdskrediet einde loopbaan: einde van de afwijkende regelingen

Tijdskrediet einde loopbaan: einde van de afwijkende regelingen

Een onderbrekingsvergoeding ontvangen voor je tijdskrediet einde loopbaan kan pas als je de leeftijd van 60 jaar bereikt hebt sinds 1 januari 2015.
Maar, onder bepaalde omstandigheden (een bedrijf dat in herstructurering zit of in moeilijkheden verkeerd, je een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, een zwaar beroep, een arbeidsregime met nachtprestaties of een arbeidsongeschiktheid in de bouwsector), kan dit toegekend worden aan een lagere leeftijd. Op deze manier is het voldoende, sinds 1 januari 2018, om 58 jaar oud te zijn om van deze uitkering van de RVA te genieten. Deze leeftijd wordt in 2019 opgetrokken tot 60 jaar.
Andere vrijstellingen blijven tot 31 december 2018. Aldus wordt de leeftijd van 55 jaar behouden, enerzijds in de context van een nationale Cao nr. 127 of verwijzend naar ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden. Anderzijds, in de context van een sectorale Cao afgesloten onder de nationale Cao voor lange loopbanen, zwaar of nachtelijk werk en arbeidsongeschiktheid voor de bouw. Vanaf 1 januari 2019 worden al deze uitzonderingen geschorst om plaats te maken voor de algemene regel van 60 jaar.