2019 brengt maximaal 65 euro (bruto!) op!

2019 brengt maximaal 65 euro (bruto!) op!

De pensioenberekening voor werknemers is gebaseerd op het (geplafonneerd) brutoloon van elk jaar (gewerkt of gelijkgesteld) waarop sociale zekerheid is betaald (of gelijkgesteld). Welk pensioenbedrag heeft het jaar 2019 opgebracht voor iemand die het hele jaar voltijds heeft gewerkt? Bijgaande tabel geeft een idee hiervan (voor iemand die in januari 2020 pensioen krijgt, gebonden aan een indexcijfer – hier 144,42).

Bruto jaarloon (2019) Pensioenopbrengst bruto per jaar Pensioenopbrengst bruto per maand
20.000,00 266,67 22,22
25.000,00 333,33 27,78
30.000,00 400,00 33,33
35.000,00 466,67 38,89
40.000,00 533,33 44,44
58.446,94 779,29 64,94
75.000,00 779,29 64,94
100.000,00 779,29 64,94

Hoe gebeurt deze berekening?

  • Zoals gezegd wordt elk pensioendeel bepaald in functie van het brutojaarloon. Hierbij gaat het over de lonen waarop sociale zekerheid is betaald voor pensioen. Het dubbel vakantiegeld en de maaltijdcheques tellen dan ook niet mee omdat er beperkte of geen sociale zekerheid wordt op betaald.
  • Dit bedrag waarop pensioen wordt berekend wordt beperkt tot een bepaald maximum, voor 2019 bedraagt dat 58 446,94 bruto per jaar. Voor vroegere jaren ligt dit bedrag (soms beduidend) lager. Indien het jaarloon hoger ligt dan dit plafond wordt de pensioenberekening beperkt tot dit bedrag.
  • Het jaarloon wordt gedeeld door 45 (zijnde een maximale loopbaan als werknemer momenteel)
  • Dit bedrag wordt geïndexeerd. Zeker voor vroegere lonen is dit nodig wil men ze enigszins aanpassen aan de huidige tijd. Het loon van 2019 zal voor iemand die dan op pensioen gaat niet worden aangepast gezien de zwakke stijging van de index van de consumptieprijzen
  • Dit bedrag wordt tenslotte tot 60% herleid omdat het een vervangingsinkomen is (cf ziekte- en werkloosheidsvergoedingen). Is men gehuwd en heeft de partner geen pensioen dan zal een gezinspensioen tegen 75% in plaats van 60 worden toegepast.

Het uiteindelijke pensioen wordt berekend door voor alle gewerkte (of gelijkgestelde jaren, en eventueel de studiejaren) dezelfde berekening te volgen, gebaseerd op het loon van elk jaar.

Wat we hier uiteenzetten is een eenvoudige berekening: wie ziek, werkloos, met tijdskrediet of brugpensioen is geweest, of in het buitenland heeft gewerkt, of in verschillende stelsels (ook voor de overheid of als zelfstandige) zal een meer complexe berekening moeten doen. Wie daar meer wil over weten, neemt contact met Fediplus die hiervoor de nodige kennis heeft.