Ziekte uitkering voor 65-plussers

Ziekte uitkering voor 65-plussers

 

Met het oog op het verlengen van de loopbaan, heeft de regering besloten om het ziekteverlof van werknemers ouder dan 65 tot 6 maanden te verhogen voordat zij gepensioneerd worden verklaard.

Momenteel worden werknemers ouder dan 65 jaar die hun loopbaan verderzetten zonder met pensioen te gaan, ambtshalve met pensioen gestuurd na een ziekteperiode van 1 maand, gedekt door een gewaarborgd inkomen ten laste van de werkgever.

De huidige wetgeving moedigt werknemers echter aan om hun loopbaan na een bepaalde leeftijd voort te zetten. Daarom stellen de betrokken ministers voor dat arbeidsongeschikte werknemers na de leeftijd van 65 kunnen terugvallen op hun ziekte-uitkering gedurende 6 maanden, in aanvulling op de eerste maand die door de werkgever betaald wordt. Pas na deze periode van zes maanden zouden ze gepensioneerd verklaard worden indien ze nog steeds niet in staat zijn om te werken. Het wetsvoorstel zal door de Ministerraad onderzocht worden en voorziet eveneens dat deze periode wordt gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen.