Aan bepaalde gepensioneerden en zelfstandigen in bijberoep, wordt een gedeeltelijk vervangingsinkomen toegekend

Aan bepaalde gepensioneerden en zelfstandigen in bijberoep, wordt een gedeeltelijk vervangingsinkomen toegekend

De Minister verantwoordelijk voor de Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme, overweegt om met ingang van 1 maart met bijzondere bevoegdheden gedeeltelijke vervangingsinkomsten toe te kennen aan twee nieuwe categorieën zelfstandigen. Dit zijn enerzijds zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,77 en die in 2020 een verplichte driemaandelijkse bijdrage betalen tussen € 358,59 en € 717,17. Dit vervangingsinkomen bedraagt ​​€ 645  per maand of € 807 per maand indien er sprake is van personen ten laste met een maximum van €1.614. Ze kunnen ook genieten van een uitstel van betaling of een verlaging van hun sociale bijdragen. Anderzijds zouden actieve gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen ook kunnen genieten van een gedeeltelijk overbruggingsrecht van een bedrag dat identiek is aan de bovengenoemde categorie.