Aan het pensioen voor fysieke ongeschiktheid van ambtenaren komt een einde

Aan het pensioen voor fysieke ongeschiktheid van ambtenaren komt een einde

Er wordt door de ministerraad gewerkt aan een hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid van ambtenaren.

 

Zieke ambtenaren, die na verschillende medische onderzoeken als zodanig zijn aangemerkt, worden op grond van lichamelijke ongeschiktheid met pensioen gestuurd, ongeacht hun leeftijd, zonder de mogelijkheid om terug te keren naar het beroepsleven.

 

Het doel van de hervorming is om deze terugkeer te vergemakkelijken voor zieke ambtenaren onder de 50, die genoegen moeten nemen met een laag pensioen (berekend op een kortere loopbaan).

 

De nieuwe regels brengt daarom belangrijke veranderingen aan om het welzijn van langdurig zieke ambtenaren te verbeteren en hun kansen op re-integratie te vergroten, net zoals dat het geval is voor werknemers in de privésector.

 

Als de hervorming door het parlement wordt goedgekeurd, zal er vanaf volgend jaar geen pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid meer zijn voor deze jonge werknemers. In plaats daarvan zal een tijdelijke en adequate uitkering worden toegekend (zoals in de privésector bestaat) om hen te beschermen tegen het risico van armoede en om hard werken te belonen. De betrokkenen zullen worden gecontroleerd door Medex (gezondheidsdienst) en ondersteund bij hun terugkeer naar het werk. Tijdens deze periode kunnen ze een opleiding volgen met het oog op omscholing, of deeltijds werken en hun uitkering combineren met een geplafonneerd inkomen.