Aanpassing van de pensioenbonus

Aanpassing van de pensioenbonus

Weldra een hervorming van de pensioenbonus ?

Volgens een advies van het Studiecomité voor de vergrijzing van juni 2012 is de impact van de pensioenbonus beperkt. De minister van Pensioenen wil daarom volgende wijzigingen invoeren:

–       de bonus zou geleidelijk uitgesteld worden van 62 naar 65 jaar.

–       Hij zou niet worden toegekend aan personen die in toepassing van de hervorming van het vervroegd pensioen, verplicht langer zouden moeten werken dan 62 jaar.

De practische modaliteiten worden verwacht en wij zullen hierover zodra mogelijk informatie geven.

Welke is de huidige toestand ?

De pensioenbonus is van toepassing sinds 1 januari 2007 via de wet van 23 december 2005 over het Generatiepact, en wordt toegepast voor de periodes die ingaan vanaf 1 januari 2006.

Doel is werknemers die langer aan het werk willen blijven dan een bepaalde leeftijd of een bepaalde loopbaan, een bijkomend wettelijk pensioen te geven. Die som wordt maandelijks bij hun pensioen gevoegd zolang ze leven.

De bonus is verlengd tot 2013 door de wet van 13 november 2011, (BS van 23 november 2011) en slaat op pensioenen die ingaan ten laatste op 1 december 2013.

Wie kan genieten van deze pensioenbonus ?

De werknemers en ook de zelfstandigen.

De werknemers, van wie het pensioen effectief en voor het eerst is ingegaan ten vroegste op 1 januari 2007, kunnen genieten van de pensioenbonus. De bonus wordt niet enkel toegekend bij wettelijk pensioen maar ook bij overlevingspensioenen omwille van de prestaties van de overleden echtgenoot.

Hij wordt toegekend aan de werknemer die zijn voltijdse activiteit of een gelijkgesteld aan voltijdse loopbaan verderzet, en kan worden uitbetaald :

– vanaf 1 januari van het jaar van de 62e verjaardag of

– vanaf 1 januari van het jaar waarin hij of zij 44 jaar loopbaan telt, en dit tot het einde van de maand die het pensioen voorafgaat (maximum tot 31 december van het jaar dat men 45 jaar loopbaan telt) en ten laatste tot de laatste dag van de maand waarin men 65 wordt.

Hoeveel bedraagt de bonus ?

Momenteel bedraagt de bonus 2,2524 € op 01.02.2012 (index 133,42) per dag effectieve tewerkstelling (maximum 312 dagen en maximum 30 gelijkgestelde dagen per jaar). Dit komt overeen met 58,56 € bruto/maand of 175,68 € bruto/trimester ou 702,7488 €  bruto/jaar.

Voorbeeld:

Dhr. X is geboren op 1 mei 1947, werkt tot de leeftijd van 65 en neemt pensioen op die datum, dus op 1 juni 2012. Een pensienbonus zal hem worden toegekend voor de dagen gepresteerd vanaf 1 januari 2009 tot 31 mei 2012. De bonus zal dus ((312 dagen x 3 jaar) + 130 dagen) x 2,2524 € = 2.401,06 € bruto per jaar bedragen, toegevoegd aan zijn wettelijk pensioen.