Aanpassing van de pensioenen aan de welvaart – Persbericht (05-02-2015)

Aanpassing van de pensioenen aan de welvaart – Persbericht (05-02-2015)

 

Het sociaal overleg  binnen de Groep van 10 over onder meer de sociale enveloppe heeft ook voor de gepensioneerden iets opgeleverd. Afgesproken is dat deze enveloppe thans volledig zal kunnen aangewend worden. Minder positief is dat ondanks ons veelvuldig aandringen weinig wordt gedaan om de laagste en oudste pensioenen wat meer koopkracht te bezorgen. De volgende verhogingen zijn afgesproken :

Minimumpensioen (alleenstaande en gezin) : + 2%

Pensioenen in voege in 2010 en 2011 : +  2%

Pensioen in voege voor 1995 : + 1 %

Vakantiegeld : + 6.9 %

Gemengde loopbaan : regeling minimumpensioen

Gevolg : wie een pensioen heeft dat ingegaan is tussen 1995 en 2009 zal slechts een verhoogd vakantiegeld krijgen.

Wie daarentegen zijn/haar pensioen voor het eerst heeft ontvangen in 2010 of 2011, krijgt 2% bij.

Een verhoging van de minimumpensioenen was zeker aan de orde (hoewel het bedrag slechts geldt indien men een loopbaan van 45 jaar heeft), maar de regering doet weinig inspanningen om de oudste (en laagste) pensioenen wat op te krikken. Er wordt slechts 1% verhoging toegepast voor gepensioneerden van wie het pensioen voor 1995 werd toegekend. Nochtans zijn deze oudste pensioenen ook de laagste, en wel om twee redenen :

  1. 1.      Zij werden maar heel beperkt aangepast aan de welvaart gedurende heel deze;
  2. 2.      Zij liggen lager dan de nieuwe pensioenen omdat zij gebaseerd zijn op oudere en dus lagere lonen.

De koopkrachtachteruitgang tegenover de actieven kan door de beperkte aanpassing geschat worden op 1% per jaar.

Wij vragen dan ook aan de regering een grotere inspanning te doen voor de oudste pensioenen. Dit moet snel gebeuren want de sociale onrechtvaardigheid tegenover de oudste gepensioneerden graaft steeds dieper.

Wij vragen ook aandacht voor de DOSZ-gepensioneerden (Dienst Overzeese Sociale Zekerheid), wiens pensioenen niet meer zijn aangepast sinds 2004.

Tenslotte betreuren wij dat er geen afgevaardigden van de gepensioneerden rond de tafel zitten bij de Groep van 10, waar meer over de actieven wordt beslist dan over de groeiende groep gepensioneerden.

Meer duiding : Theo Baeke, voorzitter, tel 037713235

FEDIPLUS_logo_RGB

Rue Belliard 20 Belliardstraat

Bruxelles 1040 Brussel

www.fediplus.be