Aanvullende pensioenen

Aanvullende pensioenen

Schematisch overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van
werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. – Bijwerking na Programmawet van 22.6.2012.

Circulaire n° Ci.RH.332/621.312 (AGFisc n° 13/2013)