Aanvullende pensioenkapitalen – Wijziging belastingtarief uitkering bij leven (28.02.2014)

Aanvullende pensioenkapitalen – Wijziging belastingtarief uitkering bij leven (28.02.2014)

De belasting op de uitkeringen bij leven van aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd met bijdragen van de werkgever of de onderneming verhoogt vanaf 1 juli 2013 van 16,5% naar :

·        18% voor uitkeringen op 61 jaar

·        20% voor uitkeringen op 60 jaar

Voor uitkeringen vanaf 62 jaar blijft het tarief van 16,5% gelden. Dat is ook het geval voor uitkeringen bij vervroegde pensionering, ongeacht de leeftijd.

Bron: http://financien.belgium.be/nl/fiscale_begrotingsmaatregelen/aanvullend_pensioen/