Afkoop van studiejaren, eindelijk een akkoord !

Afkoop van studiejaren, eindelijk een akkoord !

We hadden het eigenlijk niet meer verwacht !  Er werd eindelijk een overeenkomst bereikt in de Ministerraad rond de afkoop van de studiejaren.  Er werden 3 wetsontwerpen goedgekeurd op 24 februari met het oog op een harmonisering van het systeem, zodoende de werknemers de mogelijkheid te geven hun studiejaren af te kopen.

Gedurende een overgangsperiode, tot 2020, kunnen de werknemers en zelfstandigen hun studiejaren regulariseren, middels betaling van 1.500 euro per studiejaar, maar enkel de jaren na hun 20° verjaardag !  Fediplus betreurt deze beperking die door de overheid werd opgelegd.

In dezelfde periode, zullen de ambtenaren eveneens hun studiejaren kunnen regulariseren dewelke hun niet gratis werden toegekend.  Hun rechten blijven behouden, in de zin dat de bonificatie voor het vereiste diploma nog steeds gratis toegekend word op basis van de gepresteerde loopbaan.  Hierdoor zal een ambtenaar die over een diploma beschikt dat geldig is voor 4 jaar, en die ¾ van zijn carrière behaald heeft, gratis de bonificatie van studiejaren zal krijgen voor 3 jaar.  De afkoop van 1 bijkomend jaar tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2019, zal hem 1.275 euro kosten.

Eens de overgangsperiode voorbij, zullen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op gelijke voet behandeld worden middels betaling van 1.500euro per studiejaar binnen de 10 jaar die volgen op het einde van hun studies, en dit met inbegrip van de studiejaren voor de leeftijd van 20 jaar.  Daarna zal de regularisatie nog steeds mogelijk zijn maar tegen een verhoogd tarief.  De werknemer zal zelf kunnen kiezen welke jaren hij regulariseert.  Dit wijkt enigszins af van de vroegere situatie bij de zelfstandigen die verplicht waren om al hun jaren af te kopen indien ze voor deze oplossing gekozen hadden, maar ze konden dit wel doen tot aan de vooravond van hun pensionering.

Benieuwd of het afkopen van uw studiejaren voor u interessant kan zijn ?  Neem dan contact met ons op.  We zullen samen de nodige simulaties maken zodat u de beste keuze kan maken voor uw toekomst.

https://www.fediplus.be/conseils-aux-particuliers/?lang=nl