Advies van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Advies van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft zonet een advies gepubliceerd i.v.m. enkele praktische vragen rond de wet van 18 december 2015.

U kan dit advies nalezen op de FSMA website.

Onder de benaming “Commissie voor Aanvullende Pensioenen”, werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken over de besluiten die in uitvoering van de WAP worden genomen en overleg te plegen omtrent alle vragen inzake de toepassing van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten die haar door de bevoegde ministers, de Raad voor Aanvullende Pensioenen of door de FSMA worden voorgelegd.