Belasting op uw aanvullend pensioenkapitaal (01/07/13)

Belasting op uw aanvullend pensioenkapitaal (01/07/13)

Vanaf 1 juli 2013 zal het gedeelte van het kapitaal opgebouwd met bijdragen

van de werkgever belast worden tegen het tarief van 20% op 60 jaar en 18% op 61 jaar
indien u uw wettelijk pensioen nog niet opneemt.
Tussen 62 en 64 zal dit kapitaal worden belast tegen 16,5%.

pension_comple