Belgen steeds meer geïnteresseerd in pensioenen

Belgen steeds meer geïnteresseerd in pensioenen

KBC Bank & Verzekering gaf IPSOS, de specialist in marktonderzoek, de opdracht voor een enquête over de Belgen en hun pensioen. De bevindingen, die onlangs gepubliceerd werden, zijn duidelijk:

  • Vandaag vinden 6 op 10 Belgen dat ze nog steeds niet voldoende geïnformeerd zijn om het pensioenmechanisme te begrijpen. Hoewel dit cijfer (61%) hoog blijft, is het beduidend lager dan in de edities 2019 (79%) en 2022 (76%) van de barometer.
  • De website Mypension.be blijft het favoriete kanaal voor burgers om informatie te verkrijgen. Hij wint aan populariteit (59% heeft hem al geraadpleegd, tegenover 49% in 2019). Dit is ongetwijfeld te danken aan de hoge tevredenheidsgraad (80%) van de gebruikers.
  • 30% van de respondenten is van mening dat ze voldoende voorbereid zijn op hun pensioen om de levensstandaard te behouden die ze willen na hun pensionering, tegenover 22% in 2022 en 19% in 2019.

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt een grote bezorgdheid en zelfs een zeker wantrouwen over de toekomstperspectieven van de pensioenen. Hoe dan ook, de belangstelling van de bevolking voor pensioenen neemt toe. Echter, “deze groeiende interesse kan deels het resultaat zijn van een puur statistisch effect, als gevolg van de vergrijzing van de bevolking”, legt Patrick Wangneur, adviseur vermogensstructurering en pensioenen bij KBC Bank, uit.

“Maar daarnaast hebben de politieke debatten van de afgelopen maanden, zowel in België als in Frankrijk, onze medeburgers er ongetwijfeld toe aangezet om hun post-professionele toekomst onder de loep te nemen”, legt de expert uit.

Het openstellen van het systeem voor aanvullende pensioenen of uitstel van het pensioen lijkt de nieuwsgierigheid van de Belgen te wekken. Zo heeft 50% (tegenover 42% een jaar geleden) gehoord van de mogelijkheid om na de wettelijke pensioenleeftijd te werken om het bedrag van hun pensioen te verhogen. Het systeem van pensioenbonussen heeft ook 33% van de ondervraagden bereikt, 12% meer dan voorheen.

Uit de barometer blijkt ook dat 4 op 10 Belgen zich er nog steeds niet van bewust zijn dat hun bijdragen de pensioenen van de ouderen van vandaag financieren, en niet die van henzelf.

 

Belgen bezorgd over de toekomst van het pensioenstelsel

De resultaten van de enquête benadrukken de complexe relatie die de Belgen hebben met hun financiële toekomst na hun pensionering. Momenteel heeft minder dan de helft van de Belgen het gevoel dat ze een duidelijk (36%) of zeer duidelijk (9%) beeld hebben van het bedrag dat ze zullen ontvangen bij hun pensionering. Verrassend genoeg denkt een groeiend aantal respondenten (31%), in vergelijking met vier jaar geleden (18%) of zelfs een jaar geleden (23%), ten onrechte dat het bedrag van hun wettelijk pensioen de komende tien jaar stabiel zal blijven.

De meesten (57%) vinden dat de hervormingen die de recente regeringen hebben doorgevoerd, niet volstaan om de toekomstige uitdagingen aan te gaan, en bijna de helft van de Belgen (47%) vreest dat het moeilijk zal zijn om hun levensstandaard te behouden eens ze met pensioen zijn. Bovendien wordt een gebrek aan financiële middelen aangehaald als het belangrijkste obstakel (47%) voor een adequate voorbereiding op het pensioen, terwijl het vertrouwen in de bestaande mechanismen toeneemt (27% tegenover 21% een jaar geleden). Er ontstaat een groeiend wantrouwen, ook al onderschatten veel mensen nog steeds de levensverwachting na hun werk en de bijbehorende kosten.

De tweede pijler: een bolwerk of een pleister?

Het Waarnemingscentrum keek ook naar aanvullende pensioenen en ontdekte dat 46% van de werknemers een groepsverzekering van hun werkgever hebben, terwijl 7 op de 10 zelfstandigen een pensioenkapitaal hebben opgebouwd. Bovendien kent 57% van de werknemers en zelfstandigen het huidige bedrag van hun aanvullend pensioen en het bedrag dat ze bij pensionering zullen ontvangen. Iets meer van hen (39% tegenover 37% vorig jaar) zijn van plan om het volledige bedrag te ontvangen in plaats van een maandelijkse rente. De Belgen blijven zich echter zorgen maken, want slechts een derde (36%) van de werknemers en zelfstandigen denkt dat het opgebouwde kapitaal voldoende zal zijn om hun wettelijk pensioen aan te vullen en hun levensstandaard te behouden.

“Il ne faudrait pas qu’un fossé se creuse entre ceux qui connaissent bien leur situation personnelle et auraient les capacités d’agir pour leur compte, et ceux qui ignorent – ou ne veulent pas savoir – et se retrouveraient très fragilisés en fin de vie” conclut Patrick Wangneur, Conseiller en Structurations Patrimoniales et Prévoyance chez CBC Banque.

“We mogen niet toelaten dat er een kloof ontstaat tussen degenen die hun persoonlijke situatie goed kennen en in staat zijn om voor zichzelf op te komen, en degenen die dat niet weten – of het niet willen weten – en aan het einde van hun leven erg kwetsbaar zouden kunnen zijn”, besluit Patrick Wangneur, adviseur vermogensstructurering en pensioenen bij KBC Bank.

Bron: Persbericht van het Observatorium van KBC uitgevoerd door Ipsos in januari 2024 bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking (1.086 respondenten) tussen 18 en 75 jaar).