Beroepsactivitet 2022

Beroepsactivitet 2022

Werken en pensioen trekken, het kan, maar onder voorwaarden

We hebben er elders in dit tijdschrift op gealludeerd: uit cijfers blijkt dat meer (vroeg)gepensioneerden willen blijven werken, meestal als zelfstandige. Niets belet hen dit te doen, maar als men te vroeg op pensioen gaat moeten de inkomsten beperkt blijven, anders wordt het pensioen verminderd. De beperkingen hebben dus te maken met leeftijd, gezinssituatie, soort pensioen en soort werksituatie. Er is ook het fiscaal aspect, want pensioen en arbeidsinkomen worden globaal belast waardoor men meer zal betalen dan als pensioen en arbeidsinkomen worden gescheiden.

Het principe is dat men zonder beperking mag bijverdienen als gepensioneerde vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin men 65 wordt of een loopbaan bewijst van minstens 45 jaar of als men geniet van een overgangsuitkering in het kader van een overlevingspensioen.

Een eventuele beroepsactiviteit als gepensioneerde dient gemeld te worden indien men nog zijn 1e pensioen niet ontvangen heeft, indien men geniet van een gezinspensioen (echtgenote heeft geen pensioen) als men een mandaat uitoefent in België of in het buitenland, bij tewerkstelling in het buitenland of als men wetenschappelijke of artistieke activiteiten uitoefent. Die laatste kunnen wel altijd zonder beperking gebeuren.

Men mag een pensioen niet combineren met een of andere sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ziekte) behalve bij cumul met een overlevingspensioen, waar er een beperking in de tijd en in bedrag geldt.

Welke beperkingen gelden in 2022 ?

Bij pensioen of overlevingspensioen:

  • Voor de leeftijd van 65
Beroepsactivitet Zonder kinderlast Met kinderlast
Werknemer (mandaat, opdracht, dienst) 8.634,00 euro bruto 12.951,00 euro bruto
Zelfstandige of helper 6.907,00 euro netto 10.360,00 euro netto
Werknemer + zelfstandige 6.907,00 euro 10.360,00 euro

 

  • Vanaf de leeftijd van 65 of met 45 jaar beroepsactiviteit

Er is geen beperking als men 65 is of een beroepsloopbaan bewijst van 45 jaar op het ogenblik waarop het pensioen ingaat.

  • Voor de echtgenoot van iemand die een gezinspensioen ontvangt, gelden onderstaande beperkingen.
Beroepsactivitet Zonder kinderlast Met kinderlast
Werknemer (mandaat, opdracht, dienst)  

24.937,00 euros bruto

 

30.333,00 euros bruto

Zelfstandige of helper 19.950,00 euros netto 24.267,00 euros netto
Werknemer + zelfstandige 19.950,00 euros 24.267,00 euros

Als men enkel een overlevingspensioen heeft:

  • Voor de leeftijd van 65
Beroepsactivitet Zonder kinderlast Met kinderlast
Werknemer (mandaat, opdracht, dienst)  

20.102,00 euros bruto

 

25.127,00 euros bruto

Zelfstandige of helper  

16.082,00 euros netto

 

20.102,00 euros netto

Werknemer + zelfstandige 16.082,00 euros 20.102,00 euros
  • Vanaf de leeftijd van 65
Beroepsactivitet Zonder kinderlast Met kinderlast
Werknemer (mandaat, opdracht, dienst)  

24.937,00 euros bruto

 

30.333,00 euros bruto

Zelfstandige of helper  

19.950,00 euros netto

 

24.267,00 euros netto

Werknemer + zelfstandige 19.950,00 euros 24.267,00 euros

Wat als men de maximale beperkte bedragen overstijgt?

Indien de beroepsinkomsten de toegelaten bedragen overstijgen in de loop van het jaar, zal het pensioen verminderd worden met het percentage van overschrijding, of zelfs helemaal opgeschort indien de beroepsverdiensten hoger liggen dan het pensioenbedrag in de loop van een jaar. In dat geval zal het pensioen van het hele jaar dienen terugbetaald.

Indien iemand een gezinspensioen ontvangt zal de andere echtgenoot de beperkingen bij beroepsactiviteit dienen te respecteren, anders wordt het gezinspensioen teruggebracht tot een alleenstaandenpensioen voor het hele jaar van overschrijding. Het verschil zal moeten worden terugbetaald.

Er zijn uitzonderingen voor ambtenaren die verplicht op pensioen gaan voor de leeftijd van 65 (militairen of gepensioneerden wegens fysieke redenen), of oud-leden van het personeel van de Kaders van Afrika, de pensioenen ingegaan voor 1.7.82, en als het pensioen is ingegaan voor 1.1.2018. Het pensioen zal dan maximaal worden verminderd met:

  • 10% indien het minder bedraagt dan 3/4e van het referteloon;
  • 20% als het gelijk is of hoger is dan 3/4e van het referteloon.