Beschikbaarheid van SWT-er (bruggepensioneerde) of wanneer de maatregelen van de Regering Michel I falen (04.03.2015)

Beschikbaarheid van SWT-er (bruggepensioneerde) of wanneer de maatregelen van de Regering Michel I falen (04.03.2015)

Wederom neemt de overheid een beslissing zonder overgangsperiode en opnieuw zal men een stap terug moeten zetten.

Vanaf 1 januari 2015 zullen werknemers die zich in SWT bevinden (Brugpensioen) en die niet de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben op 31 januari 2014 zich beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar, daar deze als werklozen beschouwd worden.

De overgang van de passieve beschikbaarheid naar de actieve, maakt dit stelsel heel wat minder aantrekkelijk, maar meer nog, het wijzigt de spelregels tijdens het spel.  Het retroactief effect van deze maatregel stuit heel wat mensen tegen de borst en is op zijn zachts uitgedrukt zeer ongelukkig.

Een interne werkgroep in de groep van 10, werkt aan een overgangsregeling.  Deze zou de verplichting kunnen opheffen om zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt voor iedereen waarbij het brugpensioen is ingegaan voor 31 december 2014, ongeacht hun leeftijd.

Fediplus is evenzeer van mening dat men geen nieuwe verplichtingen om actief naar werk te zoeken kan opleggen voor personen die ontslagen werden voor 31 december 2014 omdat toen de wetgeving anders was.

Het is een begrijpelijke noodzaak dat men de loopbanen wil langer maken, maar het is evenzeer belangrijk om de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers te verbeteren.  Het volstaat niet om gewoon te zeggen dat je beschikbaar bent op de arbeidsmarkt om een baan te vinden!