Beschikbaarheid van werklozen die een bedrijfstoeslag genieten (23.06.2015)

Beschikbaarheid van werklozen die een bedrijfstoeslag genieten (23.06.2015)

De regering heeft bevestigd dat men de versoepeling behoudt inzake de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen en werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De SWT-er is vrijgesteld van elke passieve en actieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in zoverre dat :

·       hij ontslagen werd voor 1 januari 2015 met het oog op het verkrijgen van het statuut van SWT voor of na 1 januari 2015.

·       Hij ontslagen werd voor of na 1 januari 2015 met het oog op SWT bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurde voor 9 oktober 2014 en men min 58 jaar heeft of 38 jaar beroepsverleden kan voorleggen op het einde van de opzegperiode of voor het einde van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

De SWT-er jonger dan 60jaar,moet wel zijn hoofverblijfplaats in België behouden en mag voor eigen rekening en zonder winstoogmerk, elke activiteit uitoefenen die betrekking heeft op zijn eigen bezit.

Andere koninklijke besluiten worden verwacht in het kader van de beschikbaarheid van nieuwe SWT-ers vanaf 1 januari 2015.