Bijdrage voor de Ziekte- en invaliditeitsverzekering (Ziv-Bijdrage): verhoging van de drempels.

Bijdrage voor de Ziekte- en invaliditeitsverzekering (Ziv-Bijdrage): verhoging van de drempels.

 

Vanaf 1 januari 2021 zijn de drempels voor de Ziv-bijdrage verhoogd met 2,31%.

Deze werden als volgt aangepast:

  Vóór 01/01/2021        Vanaf 01/01/2021
Alleenstaande 1.560,96 EUR                    1.597,01 EUR                                                                                                                                           
Met gezinslast 1.849,96 EUR                   1.892,69 EUR                                                                                                                                          

 

Deze verhoging betekent dat mensen die een bruto maandpensioen ontvangen die onder deze drempels liggen, de Ziv-bijdrage van 3,55% niet hoeven te betalen.
Bij de inning wordt rekening gehouden met alle bruto maandpensioenen uit verschillende stelsels/pensioeninstellingen waarvan gepensioneerden kunnen genieten.
Degenen die een bruto pensioen hebben boven de bovengenoemde drempels, kan de inhouding van de inhouding van 3,55% niet tot gevolg hebben dat hun bruto pensioen onder deze bedragen wordt verlaagd.