Binnenkort ook minimumpensioen voor helpers van zelfstandigen?

Binnenkort ook minimumpensioen voor helpers van zelfstandigen?

Het pensioensysteem is in dit land niet alleen erg complex maar houdt ook een aantal eigenaardige kronkels in.

Een van die kronkels is te vinden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen. Mede op hun vraag werd het stiefmoederlijk behandeld: men wilde immers weinig bijdragen betalen. En dus werden het bijdragen op het nettoloon, die voor het pensioen nog met een negatieve index werden vermenigvuldigd. Het zelfstandigenpensioen ligt dus laag. Maar er is meer: zelfstandige helpers, meestal de echtgenoten van handelaars en winkeliers, betaalden geen bijdragen maar hadden dus ook geen pensioen, wat bijvoorbeeld bij scheiding tot moeilijke situaties leidde. Daarom werden beperkte bijdragen mogelijk gemaakt vanaf 2003 en verplicht gesteld vanaf 2005, althans voor hen die geboren zijn na 1956.

Zij kunnen echter geen minimumpensioen claimen. Te weinig jaren immers. Daardoor hebben zij meestal een zeer beperkt pensioenbedrag.

Er werd nu een voorontwerp van wet goedgekeurd dat in bepaalde gevallen uitzicht geeft op het minimumpensioen van ongeveer 1500 euro per maand, of een fractie daarvan als men niet voldoende jaren heeft bijgedragen.

Er zijn wel een paar voorwaarden: geboren zijn tussen 1.1.1956 en 31.5.1968, en sinds 2003 bijdragen hebben betaald. Bovendien moeten zij een loopbaan bewijzen van minstens 2/3e van de maximale loopbaan die men kan hebben tussen 1.1.2003 en de pensioendatum. Hun pensioen zal dan berekend worden als een fractie van het minimumpensioen.
Wie meer details wil kennen of een berekening, mag zich melden bij Fediplus. Maar opgelet: dit ontwerp moet nog definitief goedgekeurd en gepubliceerd worden en treedt in principe in werking op 1.1 2023.