Brugpensioen – SWT (23.10.2014)

Brugpensioen – SWT (23.10.2014)

Bron: Ministerraad 23.10.2014

De Kern heeft overgangsmaatregelen goedgekeurd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Het regeerakkoord voorziet in het volgende: “Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe algemene cao’s SWT en cao 17 verhoogd van 60 naar 62 jaar voor de nieuwe instromers. Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op datum van (31/10/2014) kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.” Eenzelfde maatregel is voorzien voor lange loopbanen en zware beroepen, met een leeftijdsvoorwaarde die wordt verhoogd van 56 naar 58 jaar in 2015 en 60 jaar in 2017.

Er is dus duidelijk bepaald dat:

–             deze maatregel bedoeld is voor alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt;

–            er een overgangsmaatregel is voorzien voor werknemers die, ten laatste op 31/10/2014, in vooropzeg zijn gegaan, met behoud van de huidige, gunstigere voorwaarden.

De Kern heeft beslist de datum 31/10/2014 te vervangen door de datum 31/12/2014. Dit uitstel wordt gerechtvaardigd door het feit dat de werkgevers nog deze week de vooropzeg aan hun werknemers moesten melden om nog te kunnen genieten van het SWT onder de huidige voorwaarden, terwijl ze anders – als de datum wordt verschoven – nog kunnen blijven werken.

De Kern heeft verder bevestigd dat het cliquetsysteem dat reeds bestaat voor lange loopbanen en erin voorziet dat een werknemer die op een bepaald moment aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet om van het SWT te genieten, in de toekomst blijft behouden niettegenstaande de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van zijn ontslag.

Pensioenstelsel politie

Bron: Ministerraad 23.10.2014

De Kern heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon en de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een mandaat gegeven om te onderhandelen met de politievakbonden over de pensioenen van de geïntegreerde politie in het kader van het regeerakkoord. De volgende vergadering is gepland op 12 november 2014.

Deze onderhandelingen geven gevolg aan de beslissing van het Grondwettelijk Hof van 10 juli waarbij de preferentiële voorwaarden voor toegang tot vervroegd pensioen voor de geïntegreerde politie werden vernietigd.

Tijdens de ontmoeting met de vakbonden op dinsdag 21 oktober heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid eraan herinnerd dat de regering tot een evenwichtige oplossing wil komen via een constructieve dialoog en sociaal overleg.