Van het Bruto naar netto langs het vakje met verminderingen

Van het Bruto naar netto langs het vakje met verminderingen

In tegenstelling tot de beloften van de overheid dewelke verwoord zijn in de nota van 19 oktober 2017, waarin staat “de oplossing door de overheid geboden, waarborgt dat de bruto pensioenverhoging nooit meer kan leiden tot een daling van het netto pensioen”, bevestigd ook Pieter Gillemon, directeur bij PwC, in De Tijd van woensdag 13 december, dat de correctie door de overheid wel degelijk negatieve gevolgen heeft.  Een persoon met een maandelijks bruto pensioen tussen de 1.263e en de 1.329€ bruto per maand, kan tot 100€ per jaar verliezen.  Tussen 1.236 en 1.263€ kunt u tot 45€ per jaar verliezen.  Meer dan tienduizend gepensioneerden en invaliden die nu geen belastingen betalen zullen belast worden.  De volgende Ministerraad zou het probleem moeten aanpakken.

Evenals PwC beweert Fediplus dat de belastingdruk op een vervangingsinkomen de gebruikelijke waarden niet overschrijdt en dat voor een bruto toename van 100 euro, ten minste 60 euro netto kan behouden worden.