Geen onderdeel van een categorie

Les partenaires sociaux sont arrivés à un accord sur les régimes de fins de carrière. L’âge d’accès aux régimes de chômage avec complément d’entreprise (RCC) est fixé à 60 ans pour tous les régimes (sauf le régime en faveur des travailleurs moins valides ou ayant...

1)Voor gepensioneerde medewerkers Ze ontvangen in mei een vakantiegeld, dat tezamen met het pensioen wordt uitbetaald. Het bedrag is vastgesteld bij indexcijfer 147,31, op: · 896,97 EUR bruto, voor pensioenen tegen het tarief alleenstaande of bij overlevingspensioenen. · 1.121,21 EUR bruto, voor pensioenen tegen het gezinstarief; Het vakantiegeld wordt...

1)Voor gepensioneerde medewerkers Ze ontvangen in mei een vakantiegeld, dat tezamen met het pensioen wordt uitbetaald. Het bedrag is vastgesteld bij indexcijfer 147,31, op: 896,97 EUR bruto, voor pensioenen tegen het tarief alleenstaande of bij overlevingspensioenen. 121,21 EUR bruto, voor pensioenen tegen het gezinstarief; Het vakantiegeld wordt...

1)Voor gepensioneerde medewerkers Ze ontvangen in mei een vakantiegeld, dat tezamen met het pensioen wordt uitbetaald. Het bedrag is vastgesteld bij indexcijfer 147,31, op: 896,97 EUR bruto, voor pensioenen tegen het tarief alleenstaande of bij overlevingspensioenen. 121,21 EUR bruto, voor pensioenen tegen het gezinstarief; Het vakantiegeld wordt...

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021. Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten: Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de...

De levensverwachting bij de geboorte in 2015 bedroeg 80,9 jaar. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een daling van 0,2 jaar voor beide geslachten samen. De levensverwachting voor vrouwen bedroeg 83,16 jaar en voor mannen 78,55 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen...

Gaan we eindelijk weten of we een zwaar beroep uitoefenen ?  Het schijnt alleszins de goede richting uit te gaan. De sociale partners, die zijn samengekomen in de Commissie Zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité (NPC), hebben een eerste rapport goedgekeurd met betrekking tot de erkenning...