Geen onderdeel van een categorie

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021. Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten: Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de...

Gaan we eindelijk weten of we een zwaar beroep uitoefenen ?  Het schijnt alleszins de goede richting uit te gaan. De sociale partners, die zijn samengekomen in de Commissie Zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité (NPC), hebben een eerste rapport goedgekeurd met betrekking tot de erkenning...

Voordelen voor leden kunnen als volgt worden voorgesteld : RAAD : U kan ons team rechtstreeks aanspreken, zij kunnen u helpen bij vragen over : Tijdskrediet, brugpensioen of SWT, vervroegd pensioen : welke keuze heeft welke implicaties en wanneer kan het ? Raming van uw pensioen Raadgevingen over de eindeloopbaan...