News

13 Dec 2017

Van het Bruto naar netto langs het vakje met verminderingen

In tegenstelling tot de beloften van de overheid dewelke verwoord zijn in de nota van 19 oktober 2017, waarin staat “de oplossing door de overheid geboden, waarborgt dat de bruto pensioenverhoging nooit meer kan leiden tot een daling van het netto pensioen”, bevestigd ook Pieter...

08 Dec 2017

Hoe zijn studiejaren regulariseren

  Vanaf 1 december kan iedereen zijn studieperiode regulariseren. Ambtenaren, werknemers of zelfstandigen worden vanaf nu onderworpen aan dezelfde wetgeving.   De 3 stelsels werden geharmoniseerd.  Maar er is wel een overgangsperiode voorzien, anderzijds was de bonificatie van studiejaren voor ambtenaren in de oude wetgeving gratis.  We zullen...

15 Nov 2017

Opgelet voor de fiscale valkuil van de derde pijler!

Vanaf 1 januari 2018 stijgt het maximumbedrag dat men jaarlijks mag « sparen » van 940 tot 1040 euro. Daarentegen daalt het fiscaal verminderingspercentage van 30 naar 25%. Daardoor zal elke storting tussen 940 en 1128 euro u een deel van het fiscaal voordeel doen verliezen. Voorbeeld:  In...

04 Okt 2017

Pensioenen: onlogische maatregelen!

De laatste dagen worden we overrompeld door weinig rechtlijnige uitspraken van politici, die zich mengen in het complexe pensioendebat. Het debat wordt toegespitst op het minder goed gelijkstellen bij oudere werknemers van bepaalde periodes van tijdskrediet, werkloosheid en brugpensioen in de privésector bij de berekening...

18 Sep 2017

Welk pensioenbedrag bij werkloosheid ?

De toestand is bekend: de regering wil de pensioenen hervormen en mensen aanzetten (langer) te werken. De minister van Pensioenen moet ook besparen. Lange werkloosheid wordt dan ook geviseerd. Maar ook 50+ers die meer dan een jaar werkloos zouden zijn, zouden hun pensioen voor die...

10 Jul 2017

Pensioensparen

In de loop van de maand juli zal een speciale ministerraad een beslissing nemen over de eventuele  verhoging van de fiscaal maximaal aftrekbare som (momenteel jaarlijks 940 euro) bij pensioensparen. Voor meer info, bel Fediplus...

10 Jul 2017

Militaire dienstplicht

Sinds 1 juli wordt voor de berekening van het pensioen (in de privésector en voor zelfstandigen) de dienstplicht behandeld als gewerkte tijd, zelfs als men niet is beginnen werken binnen de drie jaar na de dienstplicht. De gelijkstelling gebeurt in het stelsel waar men na...

10 Jul 2017

Voorakkoord over de gemengde loopbaan

Twee grote vakbonden van het overheidspersoneel hebben het voorontwerp van wet over de toekenning van een aanvullend pensioen aan het contractueel overheidspersoneel  aanvaard. indien dit voorontwerp in de Kamer wordt goedgekeurd – en dat is  meer dan waarschijnlijk – dan zal een contractueel ambtenaar die...

30 Jun 2017

De minimumpensioenen gaan verhogen

Het minimumpensioen voor een alleenstaande, met een volledige loopbaan, zal dus 1.212.45 euro bedragen op 1 september 2017. Dit komt neer op een verhoging, sinds 2014, van 150 euro per maand voor een zelfstandige en 90 euro voor een werknemer. Ook op 1 september 2017 zullen...