News

Met ingang van 1 januari 2020 zal het onrecht dat federale arbeidscontractanten treft worden opgeheven. Laatstgenoemden ontvangen, door gelijkwaardig werk te leveren t.o.v. hun aangestelde collega's, een lager pensioen. Deze oneerlijke situatie voor de 20.000 federale contractuele ambtenaren, zal binnenkort worden gecorrigeerd door middel van een aanvullend pensioen gevoed door...

Misschien merkte u dat het bedrag van uw pensioen op 1 augustus veranderd is. Als dat het geval is, dan komt die verhoging door een van de volgende wetswijzigingen of door beide. • Welvaartsaanpassing: u ging met pensioen voor 2010 en u krijgt een werknemers- of...

Op 17 januari kondigde Maggie de Block de implementatie aan van drie initiatieven om burn-out op de werkplek te voorkomen. We verwelkomen het feit dat dit fenomeen van burn-out door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid eindelijk in de schijnwerpers komt. Fediplus heeft van...

  Op 23 januari heeft het Grondwettelijk Hof de wettelijke bepaling tot invoeg stelling van een 10-jarige woonplaatsvereiste (5 jaar en ononderbroken) in België voor de toekenning van de IGO nietig verklaard. Het Constitutionele Hof is van mening dat er sprake is van schending van het standstill-beginsel. Er...

  De commissie Sociale Zaken heeft unaniem, met twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd om de drempels voor het bepalen van de solidariteitsbijdrage, te verhogen vanaf 1 maart 2019. Het wetsvoorstel voorziet in het verhogen van de maandelijkse bruto-drempels, waarbij het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen worden...

Vanaf 1 januari 2019 was het de bedoeling om de perceptie van de solidariteitsaftrek te veranderen. Doordat onze regering nu in lopende zaken zit, kon er over het wetsontwerp niet gedebatteerd worden in december. Het wordt momenteel besproken door de Commissie Sociale Zaken in de...

Een onderbrekingsvergoeding ontvangen voor je tijdskrediet einde loopbaan kan pas als je de leeftijd van 60 jaar bereikt hebt sinds 1 januari 2015. Maar, onder bepaalde omstandigheden (een bedrijf dat in herstructurering zit of in moeilijkheden verkeerd, je een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, een...