News

Zelfstandigen die hun activiteiten na hun 65e voortzetten zonder hun pensioen op te nemen, kunnen het volledige overbruggingstarief genieten. Dit vervangingsinkomen kan hun met terugwerkende kracht tot 1 maart worden toegekend. Zelfstandigen van 65 jaar en ouder hebben tot nu toe slechts aanspraak kunnen maken...

We blijven erover praten en het kan nog lang duren! Door de Covid-19 gezondheidscrisis  kunnen we in ieder geval lessen leren op een aantal gebieden. Dit is o.a. het geval voor de sector langdurige zorg voor ouderen (verpleeghuizen en thuiszorg), die het onderwerp was van...

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt verbroken door een werkgever met opzegtermijn, kan deze onder bepaalde omstandigheden worden opgeschort. Dit is met name het geval bij ziekte of ongeval, jaarlijks verlof, tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Anderzijds was dit niet het geval in situaties van tijdelijke werkloosheid...

Aangezien de deadline voor het indienen van belastingaangiften voor particulieren nadert, weten velen niet dat ze kunnen genieten van een belastingvrijstelling op dividenden van aandelen tot 800 euro per jaar en per belastingbetaler. Deze vrijstelling van personenbelasting, die bestaat sinds 2019, heeft tot doel ons...

Een laatste onderdeel van de sociale en economische bescherming werd goedgekeurd door een Ministerraad die uitgebreid werd tot de politieke partijen die de Federale regering steunen. We zien enerzijds een verlenging tot 31 augustus van maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "corona", tot het...

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronaviruscrisis op de pensioenen van de tweede pijler? Buiten de context van het coronavirus voorzien de meeste aanvullende pensioenregelingen erin dat alleen pensioenrechten worden opgebouwd wanneer aangesloten werknemers effectief hebben gewerkt. De pensioenregeling wordt daarom...

Het wetsvoorstel van de ecologisten, bedoeld om het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor 65-plussers in te voeren, is woensdag door de Kamercommissie Sociale Zaken goedgekeurd. 65-plussers die hun pensioen hebben opgenomen en het als werknemer hebben aangevuld met extra inkomen, hebben nu toegang tot de...

Veel gepensioneerden waren misschien verrast, soms bezorgd, omdat ze hun fiscale pensioenfiche niet ontvangen hebben. In deze vreemde tijden van gezondheidscrisis kon de Federale Pensioendienst ze niet allemaal per post versturen. Alle gegevens werden echter wel naar de FOD Financiën gestuurd om de belastingaangiftes op...

Ter compensatie van het inkomensverlies van ouders die vaak geen andere keuze hebben dan bij hun kinderen thuis te blijven, wordt ouderschapsverlof met een uitkering ingevoerd. Dit geldt voor de maanden mei en juni met terugwerkende kracht. Ook goed om weten is dat de Rva...

Hierdoor komt er een einde aan de belastingvrijstelling van 6250 euro. Het systeem van vrijgestelde aanvullende inkomsten tot 6250 euro per jaar is zojuist verworpen door het Grondwettelijk hof dat dit discriminerend acht. (arrest 2020/53 van 23 april 2020).  Deze maatregel van de regering Michel van...