News

10 Dec 2018

Dossier zware beroepen in behandeling

Etienne de Callataÿ en Paul Soete, aangewezen door de regering als verzoeners om een uitweg te vinden voor het dossier Zware beroepen, hebben hun verslag ingediend. Zonder al te optimistisch te zijn over een globale oplossing die ieders goedkeuring wegdraagt, worden in dit verslag toch...

29 Nov 2018

Welke fiscaliteit voor de pensioenen van morgen?

Een wetsvoorstel dat door de Ministerraad op 23 november werd goedgekeurd, zou een einde maken aan het fiscaal nadeel dat sommige gepensioneerden ondervinden wanneer zij het geluk hadden om hun bruto pensioen te zien stijgen. Het netto pensioen zou inderdaad, door een fiscale eigenaardigheid, kunnen...

29 Nov 2018

Nieuwe daling solidariteitsbijdrage dankzij Fediplus

Fediplus vernam zopas uit officiële bron dat er een volgende stap gezet werd naar de afschaffing van de solidariteitsbijdrage. Onze vereniging ziet haar voortdurende lobbying op die manier gedeeltelijk bekroond. Wij zijn de enige vereniging die nog steeds ijvert voor de afschaffing van deze bijdrage. Op...

26 Sep 2018

Het deeltijds pensioen: een goed idee?

  Hoewel we nog niet alle praktische aspecten van deze wetgeving kennen, hebben we op verzoek van het dagblad L'Echo (https://www.lecho.be/monargent/pension/la-pension-a-mi- time-bad-duplicate-of-credit-time-of-end-of-career / 10052018.html), enkele simulaties gemaakt tussen verschillende bestaande formules. Vervroegde uittreding Het tijdskrediet einde loopbaan à 50% Half-tijdspensioen Het wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd Stel, een persoon die nu...

03 Sep 2018

Verhoging van de pensioenen met 2%

Het was voorzien voor 2019, maar kijk, goed nieuws voor bijstandsgerechtigden en werknemers in de openbare sectoren, er zal een indexatie plaats vinden nog dit jaar. Dit valt te verklaren door een hoger dan verwachte inflatie (zelfs indien deze zich al in een neerwaartse fase bevindt)...

23 Apr 2018

« Democratisering « van het aanvullend pensioen.

Terwijl de toegang tot het aanvullend pensioen geleidelijk aan wordt uitgebreid naar zelfstandigen en niet benoemde ambtenaren, stopt het daar niet.  Het is de bedoeling dat dit vanaf 21 mei 2018 toegankelijk is voor werknemers jonger dan 25 jaar en ook voor mensen met minder...

06 Apr 2018

Een akkoord over de zware beroepen

Tot nu werden zware beroepen enkel meegerekend in de pensioenberekening van sommige ambtenaren, die dankzij het mechanisme van preferentiële tantièmes vroeger met pensioen kunnen gaan. In het kader van de harmonisering van de pensioenstelsels, zullen de preferentiële tantièmes geschrapt worden en vervangen door het begrip “zware...

13 Dec 2017

Van het Bruto naar netto langs het vakje met verminderingen

In tegenstelling tot de beloften van de overheid dewelke verwoord zijn in de nota van 19 oktober 2017, waarin staat “de oplossing door de overheid geboden, waarborgt dat de bruto pensioenverhoging nooit meer kan leiden tot een daling van het netto pensioen”, bevestigd ook Pieter...

08 Dec 2017

Hoe zijn studiejaren regulariseren

  Vanaf 1 december kan iedereen zijn studieperiode regulariseren. Ambtenaren, werknemers of zelfstandigen worden vanaf nu onderworpen aan dezelfde wetgeving.   De 3 stelsels werden geharmoniseerd.  Maar er is wel een overgangsperiode voorzien, anderzijds was de bonificatie van studiejaren voor ambtenaren in de oude wetgeving gratis.  We zullen...