News

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021. Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten: Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de...

Sinds 1 januari 2015 wordt onder bepaalde voorwaarden het recht op uitkeringen aan het einde van de loopbaan toegekend aan werknemers van 60 jaar of ouder. Als je het tijdskrediet einde loopbaan opneemt vanaf uw 55e, heb je dus geen recht op de einde loopbaanuitkering...

Als gepensioneerde kan u blijven werken en hiervoor een loon ontvangen, maar u let best wel op dat u de toegestane limiet niet overschrijdt. De nieuwe limieten bij toegelaten beroepsinkomsten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 05/01/2021. Bedrag per type activiteit.   U voldoet aan de volgende voorwaarden U...

Sinds 1 januari 2021 hebben sommige gepensioneerden hun nettopensioenen licht zien dalen als gevolg van de toepassing van nieuwe barema’s van bedrijfsvoorheffing. Deze zijn gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 december 2020. Het is niet de bedoeling om het maandelijks pensioen te verlagen, maar om een...

De nieuwe digitale kluis van Fednot wil het voor burgers en notarissen gemakkelijker maken om documenten te raadplegen. Diploma’s, huurcontracten, huwelijkscontracten, verzekeringen, documenten van beleggingen en ga zo maar door. Dit kan u nu onderbrengen in Izimi, het nieuwe project van de Belgische Notarissen. De bedoeling is...

In 2021 worden de maximale bedragen voor pensioensparen verlaagd met 10 euro. Om dit jaar een belastingvermindering van 30% te genieten, moet je 990 euro of 1.270 euro uitgeven om recht te hebben op een belastingvermindering van 25%. Deze bedragen dalen in 2021 naar respectievelijk 980...

David Clarival, Minister van Kmo's en Zelfstandigen, kondigt de afschaffing van de correctiecoëfficiënt aan bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze coëfficiënt zorgt ervoor dat het pensioen van deze werknemers tot nu toe wordt berekend op basis van een coëfficiënt van 69% van hun inkomen, met als gevolg...

De Ministerraad van 6 november 2020 keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter verlenging van de maatregelen voorzien door de wet van 7 mei 2020 betreffende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op het gebied van pensioenen, aanvullende pensioenen en andere...