News

Het pensioensysteem is in dit land niet alleen erg complex maar houdt ook een aantal eigenaardige kronkels in. Een van die kronkels is te vinden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen. Mede op hun vraag werd het stiefmoederlijk behandeld: men wilde immers weinig bijdragen betalen. En dus...

Hervorming van de pensioenen: de berg heeft zelfs geen muis gebaard ! We worden de laatste dagen overspoeld door cijfers die aantonen dat onze pensioenen onbetaalbaar zullen worden. Fediplus hoort deze verzuchtingen reeds sinds de jaren 80 toen Herman Deleeck ervoor waarschuwde. Wat is er intussen gebeurd : veel plannen,...

Elk jaar wordt de belasting berekend op basis van uw persoonlijke situatie en van het geheel van uw inkomsten. De belasting wordt berekend in functie van progressieve schijven. De marginale belastingvoet gaat tot 50%. Voorbeeld: 23.000€ belastbaar in 2021 De basisbelasting in functie van de schijven is: 3385€...

Samen met het « gewone » pensioenbedrag wordt aan de gepensioneerden uit de privé- en openbare sector ook vakantiegeld betaald. Voor de oud-werknemers bedraagt het momenteel: 1246,46 euro bruto voor een gezinspensioen 997,17 euro voor wie een alleenstaanden- of overlevingspensioen krijgt. Die bedragen variëren in de loop van de...

Vanaf de aangifte van dit jaar zijn de voorwaarden om voor ouderen ten laste belastingvermindering te kunnen krijgen strikter geworden. Principe is dat iedereen recht heeft op een belastingvrije basissom. Inwonende familieleden tot de 2e graad geven recht op een verhoging van de belastingvrije som....

Er komt een pensioenhervorming met als doel de wettelijk samenwonenden rechten te laten uitoefenen op het wettelijk pensioen van hun partner, want de huidige regels voorzien dat men dient gehuwd te zijn om van deze rechten te kunnen genieten en de wettelijk samenwonenden zijn dus...

Het brutobedrag van de pensioenen en andere sociale voordelen die de Pensioendienst uitbetaalt, stijgt in principe met 2 % op 1 maart 2022. Zo passen de spf pensioen de uitkeringen aan aan de ‘stijgende prijzen’ (levensduurte). Bron : https://www.sfpd.fgov.be/nl        ...

Werken en pensioen trekken, het kan, maar onder voorwaarden We hebben er elders in dit tijdschrift op gealludeerd: uit cijfers blijkt dat meer (vroeg)gepensioneerden willen blijven werken, meestal als zelfstandige. Niets belet hen dit te doen, maar als men te vroeg op pensioen gaat moeten de...

De CD&V-basis heeft zaterdag ­tijdens een digitaal congres een ­hele reeks voorstellen goed­gekeurd die de inhoudelijke vernieuwing van de partij vorm moeten geven. Eén daarvan is de vrije keuze om met pensioen te gaan tussen 62 en 67 jaar, weliswaar met financiële gevolgen. Wie eerder...