News

Via de kranten is gesuggereerd dat de belasting op het pensioen in januari een stuk lager zal liggen dan nu, zodat het netto pensioen met dat bedrag stijgt. De verklaring is de volgende: Door de hoge inflatie zijn de pensioenen in 2022 met 10,4% gestegen. Zie ons voorbeeld...

Wat verandert er en waarom ? Vanaf 1 januari 2023 zal de opzegbrief ten laatste op dinsdag moeten worden opgestuurd opdat hij van toepassing zou zijn vanaf de volgende maandag. Het nieuw Burgerlijk Wetboek voorziet dat vanaf die datum de zaterdagen niet meer worden aangezien als werkdagen voor...

De hervorming van de pensioenen (hoe klein ook!) heeft een der grootste problemen van onze economie opnieuw blootgelegd, namelijk dat de actieve bevolking daalt en de afhankelijkheidsgraad verhoogt (meer gepensioneerden en niet-werkenden). De vooruitzichten voor langer leven gaan in stijgende lijn en leggen heel wat...

De budgetverklaring van de Engelse overheid, met daarin grote belastingverminderingen, ook voor de meest gefortuneerden, en gefinancierd door de verkoop van obligaties aan investeerders, heeft weinigen overtuigd. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds, toch meestal gereserveerd in zijn commentaren, heeft deze politiek ernstig bekritiseerd, met als...

Het pensioensysteem is in dit land niet alleen erg complex maar houdt ook een aantal eigenaardige kronkels in. Een van die kronkels is te vinden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen. Mede op hun vraag werd het stiefmoederlijk behandeld: men wilde immers weinig bijdragen betalen. En dus...

Hervorming van de pensioenen: de berg heeft zelfs geen muis gebaard ! We worden de laatste dagen overspoeld door cijfers die aantonen dat onze pensioenen onbetaalbaar zullen worden. Fediplus hoort deze verzuchtingen reeds sinds de jaren 80 toen Herman Deleeck ervoor waarschuwde. Wat is er intussen gebeurd : veel plannen,...

Elk jaar wordt de belasting berekend op basis van uw persoonlijke situatie en van het geheel van uw inkomsten. De belasting wordt berekend in functie van progressieve schijven. De marginale belastingvoet gaat tot 50%. Voorbeeld: 23.000€ belastbaar in 2021 De basisbelasting in functie van de schijven is: 3385€...