News

Cumul van pensioen en uitkering slechts uitzonderlijk mogelijk   Als iemand gepensioneerd is mag hij zijn rustpensioen niet samen ontvangen met een vervangingsinkomen zoals een arbeidsonbekwaamheids- of invaliditeitsuitkering. Dat kan ook niet met een werkloosheidsuitkering, een uitkering wegens tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde arbeid, brugpensioen (SWT), of die...

Pover pensioenakkoord Uiteindelijk is, een beetje onverwacht en na een druk weekend, in het weekend van 10 juli 2023 een "akkoord" uit de bus gekomen over pensioenen. Een grote hervorming, zoals eigenlijk zou moeten, is het niet geworden. Bovendien is de beperking van de perequatie bij...

In deze zonnige maand juli heeft het Studiecomié voor de Vergrijzing zijn jaarverslag uitgebracht. Het comité is belast met de opstelling van een jaarverslag over de budgettaire gevolgen van de veroudering en doet dit sinds 2001. Het bevat meerdere scenario’s over de evolutie van het...

Naast de indexaanpassingen van de pensioenen kunnen zij ook worden verhoogd op basis van de beslissingen die de sociale partners en de regering regelmatig nemen via de zogenaamde welvaartsaanpassingen. De verhogingen worden echter niet aan iedereen toegekend. Zo zullen op 1 juli 2023 de pensioenen...

Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van de NAR *   Het gaat om CAO's over SWT (brugpensioenen) die op 30.6.23 ten einde liepen. Zij worden alle verlengd tot 30.6.2025. Er zijn 5 speciale regelingen bij betrokken, die nog SWT toelaten op 60: - SWT op 60 voor mensen met...

“Het doet er niet toe, een akkoord is een akkoord, de pensioenbonus kan terug op tafel!” Vermits de maatregel teveel geld kost, komt minister Lalieux van Pensioenen opnieuw met haar voorstel, en stelt voor hem slechts toe te kennen aan mensen met een laag en gemiddeld...

Een fiscale hervorming werd drie jaar geleden reeds verwacht. Zoals voor een hervorming van de pensioenen, die blijkbaar eveneens een illusie is, wordt de uitvoerende macht verlamd door de intensieve besprekingen op fiscaal vlak.   In de loop van de voorbije maand maart had de minister van...

Het is reeds beschreven: de Europese Commissie houdt een bedrag van 4,5 miljard euro achter omdat België nog geen hervormingen van de pensioenen heeft doorgevoerd. Of toch heel weinig: hier en daar een kleine verhoging, maar nog steeds geen tekst over de wijzigingen aan het...

Althans in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarna dient de tekst nog door de volledige Kamer te worden goedgekeurd. Wanneer dit gebeurt is onbekend. Waarover gaat het? Het is bekend dat de wettelijke pensioenen van de zelfstandigen niet erg hoog liggen en...