News

Beste lezers,   Dit weekend is een nieuwe golf van phishing-zwendel gericht op pensioenen van start gegaan. Dit soort zwendel gebruikt het ogenschijnlijk officiële logo van bekende sites zoals "MyPension" om je persoonlijke en bankgegevens te stelen.   De zwendel, die al sinds 2021 wordt gebruikt, is de afgelopen...

Op 9 juni 2024 gaan we naar de stembus om de federale afgevaardigden te kiezen die de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormen. Laten we eens kijken naar deze verkiezing, die tegelijk met de regionale en Europese verkiezingen plaatsvindt.   De Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat uit 150 leden die...

KBC Bank & Verzekering gaf IPSOS, de specialist in marktonderzoek, de opdracht voor een enquête over de Belgen en hun pensioen. De bevindingen, die onlangs gepubliceerd werden, zijn duidelijk: Vandaag vinden 6 op 10 Belgen dat ze nog steeds niet voldoende geïnformeerd zijn om het...

KBC Bank & Verzekering gaf IPSOS, de specialist in marktonderzoek, de opdracht voor een enquête over de Belgen en hun pensioen. De bevindingen, die onlangs gepubliceerd werden, zijn duidelijk: Vandaag vinden 6 op 10 Belgen dat ze nog steeds niet voldoende geïnformeerd zijn om het...

Een gepensioneerde mag nog blijven werken en pensioen en loon cumuleren, soms onder beperkende voorwaarden. Wie geen 65 is of geen loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag (nog steeds) niet onbeperkt bijverdienen als hij/zij een pensioen ontvangt.   Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambtenaar of mandataris Zelfstandige (of gemengd werknemer-zelfstandige) Voor 65 jaar Neen Ja 9.850...

Er wordt door de ministerraad gewerkt aan een hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid van ambtenaren.   Zieke ambtenaren, die na verschillende medische onderzoeken als zodanig zijn aangemerkt, worden op grond van lichamelijke ongeschiktheid met pensioen gestuurd, ongeacht hun leeftijd, zonder de mogelijkheid om terug te...

Tijdens de ministerraad van 10 november 2023 werd het voorontwerp van wet over de invoering van een sociale tariefpremie goedgekeurd. Deze premie voert in en reglementeert een trimestriële premie ten voordele van gezinnen die genieten van het sociaal tarief (1). Het gezin dient zich te...

Als lid van het Federaal raadgevend comité voor Senioren heeft Fediplus deelgenomen aan gesprekken over de nieuwe tariefpolitiek van de NMBS. Een aantal verenigingen van senioren vond de plannen verre van interessant voor senioren. Alles begon in het parlement, waar gedurende de laatste maanden een aantal...

Men weet dat pensioenen en andere sociale uitkeringen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte via een aanpassing aan de index van de consumptieprijzen. Om te weten of de uitkeringen stijgen heeft men een spilindex bepaald : eens de consumptieprijzen die spil overschrijden gaan de...