News

Er komt een pensioenhervorming met als doel de wettelijk samenwonenden rechten te laten uitoefenen op het wettelijk pensioen van hun partner, want de huidige regels voorzien dat men dient gehuwd te zijn om van deze rechten te kunnen genieten en de wettelijk samenwonenden zijn dus...

Het brutobedrag van de pensioenen en andere sociale voordelen die de Pensioendienst uitbetaalt, stijgt in principe met 2 % op 1 maart 2022. Zo passen de spf pensioen de uitkeringen aan aan de ‘stijgende prijzen’ (levensduurte). Bron : https://www.sfpd.fgov.be/nl        ...

Werken en pensioen trekken, het kan, maar onder voorwaarden We hebben er elders in dit tijdschrift op gealludeerd: uit cijfers blijkt dat meer (vroeg)gepensioneerden willen blijven werken, meestal als zelfstandige. Niets belet hen dit te doen, maar als men te vroeg op pensioen gaat moeten de...

De CD&V-basis heeft zaterdag ­tijdens een digitaal congres een ­hele reeks voorstellen goed­gekeurd die de inhoudelijke vernieuwing van de partij vorm moeten geven. Eén daarvan is de vrije keuze om met pensioen te gaan tussen 62 en 67 jaar, weliswaar met financiële gevolgen. Wie eerder...

Fediplus nodigt u hierbij uit op een gratis videoconferentie over overlevingspensioen en pensioen bij scheiding of scheiding van tafel en bed. U kan daarna al uw vragen stellen over dit onderwerp. Wanneer? Op dinsdag 21 december 2021 van 18 tot 19 uur. Wil je deelnemen, stuur dan...

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die aan de overlevende echtgenoot wordt uitgekeerd, die de leeftijdsvoorwaarden voor toekenning van een overlevingspensioen (vandaag 48 jaar) niet vervult. De persoon in kwestie hoeft niet noodzakelijk gepensioneerd te zijn. De overgangsuitkering wordt toegekend vanaf de eerste dag van de...

De ministerraad heeft op 4 september een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over SWT. Omdat de opzegperiode omwille van corona werd opgeheven, kunnen bepaalde werknemers geen aanspraak maken op SWT. Het gaat om ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering waarbij de opzegtermijn zich moet situeren in...

Via het koninklijk besluit van 14 augustus 2021, in het Staatsblad verschenen op 15 september, worden de pensioenen van de zelfstandigen verhoogd met 1,7% vanaf 1 juli 2021. Dit besluit heeft tot doel de verhogingen voorzien in de wet van 18 juli 2021, die tijdelijke steunmaatregelen...