News

Fediplus nodigt u hierbij uit op een gratis videoconferentie over overlevingspensioen en pensioen bij scheiding of scheiding van tafel en bed. U kan daarna al uw vragen stellen over dit onderwerp. Wanneer? Op dinsdag 21 december 2021 van 18 tot 19 uur. Wil je deelnemen, stuur dan...

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die aan de overlevende echtgenoot wordt uitgekeerd, die de leeftijdsvoorwaarden voor toekenning van een overlevingspensioen (vandaag 48 jaar) niet vervult. De persoon in kwestie hoeft niet noodzakelijk gepensioneerd te zijn. De overgangsuitkering wordt toegekend vanaf de eerste dag van de...

De ministerraad heeft op 4 september een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over SWT. Omdat de opzegperiode omwille van corona werd opgeheven, kunnen bepaalde werknemers geen aanspraak maken op SWT. Het gaat om ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering waarbij de opzegtermijn zich moet situeren in...

Via het koninklijk besluit van 14 augustus 2021, in het Staatsblad verschenen op 15 september, worden de pensioenen van de zelfstandigen verhoogd met 1,7% vanaf 1 juli 2021. Dit besluit heeft tot doel de verhogingen voorzien in de wet van 18 juli 2021, die tijdelijke steunmaatregelen...

In de pers werd begin september de sluier gelicht van de lang aangekondigde pensioenhervorming van Karine Lalieux, minister van pensioenen (PS). Is het een grondige hervorming ? Op het eerste gezicht niet, het is (opnieuw) wat rommelen in de marge zonder de werkelijke problemen aan te...

Het statuut van mantelzorger is officieel erkend sinds 1 september 2020 en opent voor hen het recht op sociale voorzieningen zoals het recht op thematisch verlof, namelijk ouderschapsverlof, verlof voor medische hulp of verlof bij palliatieve zorgen (vergoed verlof). De ingegane toepassing van dit stelsel is...

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de eindeloopbaanstelsels. De leeftijd waarop men op brugpension of werkloosheid met bedrijfstoeslag kan is bepaald op 60 jaar voor alle stelsels (behalve voor mindervalide werknemers of werknemers met zware fysieke problemen, daar blijft de leeftijd op 58...

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de aanpassing van de welzijnsenveloppe die het mogelijk maakt de sociale uitkeringen te verhogen. Het budget bedraagt ​​700 miljoen euro voor de periode 2021-2022. De verhogingen betreffen pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, naast indexatie, vanaf 1 juli 2021 en...