News

In 2021 worden de maximale bedragen voor pensioensparen verlaagd met 10 euro. Om dit jaar een belastingvermindering van 30% te genieten, moet je 990 euro of 1.270 euro uitgeven om recht te hebben op een belastingvermindering van 25%. Deze bedragen dalen in 2021 naar respectievelijk 980...

David Clarival, Minister van Kmo's en Zelfstandigen, kondigt de afschaffing van de correctiecoëfficiënt aan bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze coëfficiënt zorgt ervoor dat het pensioen van deze werknemers tot nu toe wordt berekend op basis van een coëfficiënt van 69% van hun inkomen, met als gevolg...

De Ministerraad van 6 november 2020 keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter verlenging van de maatregelen voorzien door de wet van 7 mei 2020 betreffende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op het gebied van pensioenen, aanvullende pensioenen en andere...

De gezondheidscrisis had tijdelijk een einde gemaakt aan de controles op de verblijfsvoorwaarden van IGO-begunstigden. De nieuwe minister van Pensioenen besloot deze opschorting nogmaals te verlengen tot en met 31 december 2020. De woonvoorwaarde blijft uiteraard van toepassing voor zover de IGO een bijstandsuitkering is voor...

Vrijdagavond werd door de Ministerraad de geplande steun voor zelfstandigen gevalideerd. Dit betreft enerzijds de verlenging van het overbruggingsrecht tot 31 december en anderzijds de verdubbeling van de bedragen van het overbruggingsrecht. De eerste steunmaatregel maakt het mogelijk een gegarandeerd minimuminkomen aan te bieden aan zelfstandigen die,...

Een herwaardering van de pensioenen voor zelfstandigen: dat zou volgens informatie van de krant L'Echo dinsdag in de federale onderhandelingen aan de orde komen. Het programma van Egbert Lachaert, voorzitter van de Open Vld, dat als basis zou moeten dienen voor de vorming van de...

Het kabinet van de minister van Pensioenen heeft aangekondigd dat de thuiscontroles op IGO-uitkeringsgerechtigden door de postbodes tot eind dit jaar worden opgeschort. Hij rechtvaardigt deze maatregel door het noodzakelijke respect voor social distance, wat des te belangrijker is omdat IGO-begunstigden behoren tot de categorie...

Vanaf maandag 7 september kan er enerzijds fysiek contact zijn tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren. Aan de andere kant zullen dezelfde categorieën buitenshuis kunnen gaan op voorwaarde dat ze de beschermende maatregelen respecteren. Deze richtlijnen zijn te vinden in de nieuwe...