Non classé

Er was reeds enkele maanden sprake van, ook in deze kolommen: de pensioenbonus komt langs de grote toegang terug: de werknemers uit alle stelsels hebben er vanaf 1 januari 2025 recht op als zij op dat ogenblik recht hebben op vervroegd pensioen en de 6...

In de openbare sector is het (voor de federale overheidsdiensten) zover: de werkweek van 4 dagen wordt er (onder voorwaarden) geïntroduceerd. Want de ministerrraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit in die zin goedgekeurd op 1 september. Men kan voltijds werken in 4 dagen of...

Bientôt en application, en cas de préavis notifié par l’employeur. Le contrat de travail ne peut être rompu que moyennant respect de certaines règles en matière de délai de préavis. Mais, son exécution peut cependant être suspendue suite à certains événements tels que le chômage économique,...

De afgelopen tijd zijn er verschillende aanvallen geweest op de fiscale en sociale voordelen die worden toegekend aan aanvullende pensioenen (ook wel de tweede pensioenpijler genoemd). Er wordt zowel kritiek geuit op de voordelen toegekend tijdens de opbouw van de reserves als op de belasting die...