Corona-ouderschapsverlof met terugwerkende kracht

Corona-ouderschapsverlof met terugwerkende kracht

Ter compensatie van het inkomensverlies van ouders die vaak geen andere keuze hebben dan bij hun kinderen thuis te blijven, wordt ouderschapsverlof met een uitkering ingevoerd. Dit geldt voor de maanden mei en juni met terugwerkende kracht. Ook goed om weten is dat de Rva duidelijk aangeeft dat de periode van ”Corona-ouderschapsverlof” niet zal meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof.

Wat zijn de modaliteiten?

Dit specifieke verlof kan slechts betrekking hebben op twee en een halve dag of een weekdag, hetzij halftijds of 1/5 keer. Alleen de ouder van een kind onder de 12 jaar of van een kind met een handicap kan er aanspraak op maken. Deze ouder moet voltijds of ¾ tewerkgesteld zijn. Let wel, de werkgever moet zijn toestemming geven.

Wat de uitkering betreft, deze zal 25% hoger zijn dan die van een conventioneel ouderschapsverlof, namelijk 440,96 euro voor halftijds verlof en 149,60 euro voor de 1/5e.

En niet onbelangrijk, net zoals het klassieke ouderschapsverlof, heeft dit geen impact op de berekening van uw pensioen omdat het volledig gelijkgesteld wordt.