Coronavirus: Het pensioen van de dokters staat op het spel

Coronavirus: Het pensioen van de dokters staat op het spel

Het verplegend personeel dat reeds van zijn pensioen geniet, maar die nu zouden beslissen om de huidige taskforce bij te staan, zullen kunnen genieten van een beschermingsmaatregel m.b.t. hun pensioen.

Momenteel worden twee voorstellen overwogen om een identiek pensioenniveau te behouden voor degenen die terugkeren in dienst maar die minder dan 65 jaar zijn of minder dan 45 dienstjaren hebben.
Ter herinnering: deze categorie van gepensioneerden kan zowel zijn pensioen opnemen en werken tegelijkertijd, maar met beperkingen qua duurtijd op straffe van een verlaging van het pensioenbedrag.
Anderzijds gaat het ook om gepensioneerden die werken in het kader van toegestane activiteiten en die hun activiteiten moeten opschorten vanwege de beslissingen van beperkingen die worden opgelegd door de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken.