Coronavirus maatregelen

Coronavirus maatregelen

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021.

Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten:

  • Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de land-, tuinbouw, zorg en onderwijs met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering.
  • Werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlofregelingen in de zorg-, onderwijs- en contactbewakingssector kunnen deze regelingen tijdelijk onderbreken om terug voltijds aan het werk te gaan bij hun werkgever, maar zonder onderbrekingstoeslag. Vervolgens kan het saldo van ouderschapsverlof of tijdskrediet worden opgenomen. Werknemers in andere sectoren zullen in een van deze sectoren kunnen werken en 75% van hun onderbrekingstoelagen behouden.
  • Men zal kunnen werken met korte contracten voor bepaalde tijd, opeenvolgend in bepaalde sectoren. Contracten van minimaal 7 dagen in de zorg en het onderwijs.
  • De arbeidsongeschiktheidsuitkering betaalt door het ziekenfonds wordt verhoogd zodat deze het niveau van de tijdelijke werkloosheidsuitkering bereikt.
  • Voor zelfstandigen voorziet de overheid in de verlenging van het dubbele crisis overbruggingsrecht, het bijkomend uitstel van de betaling van premies verschuldigd door bedrijven.
  • De arbeidsongeschiktheidsuitkering betaalt door het ziekenfonds wordt verhoogd zodat deze het niveau van het overbruggingsrecht bereikt.
  • Het traditionele overbruggingsrecht wordt tijdelijk uitgebreid tot “starters” en de opbouw van het pensioen blijft gehandhaafd.