Coronavirus, overbruggingsrecht en pensioen voor zelfstandigen

Coronavirus, overbruggingsrecht en pensioen voor zelfstandigen

De link tussen pensioenen en coronavirus lijkt op het eerste gezicht niet echt logisch. En toch…. Het gaat hier niet om het aanpakken van het feit dat onze oudere populatie het meest kwetsbaar is voor dit coronavirus. Nee, we denken hier eerder aan zelfstandigen die hun pensioen zouden kunnen zien slinken. Laten we het uitleggen. Een flexibeler overbruggingsrecht is meer dan waarschijnlijk dé oplossing voor alle zelfstandigen die hun activiteiten zien kelderen door het coronaviruscrisis. Op korte termijn is het een verademing, maar hoe zit het met de langere termijn? Heeft de regering overwogen welke impact dit zou kunnen hebben op het pensioenbedrag dat aan zelfstandigen wordt toegekend? De periode waarin de zelfstandige van het overbruggingsrecht geniet, wordt immers niet beschouwd als een periode met gelijkstelling die voor het pensioen in aanmerking wordt genomen.

Ter herinnering: wat is een overbruggingsrecht?

Het is een vervangingsinkomen waar zelfstandigen recht op hebben als ze hun activiteit moeten onderbreken. De vergoedingen t.b.v. € 1.291,69 of € 1.614,10, als er sprake is van gezinslast, werden enkel toegekend in geval van faillissement, beëindiging om economische redenen en in geval van onderbreking door overmacht. Het laatste geval is uitgebreid tot de effecten van de gezondheidsmaatregelen die we momenteel ervaren. De voorwaarde die vroeger één maand sluiting bedroeg, is nu teruggebracht tot 7 opeenvolgende dagen.