Coronavirus: wat zijn steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers?

Coronavirus: wat zijn steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers?

Welke activiteiten zijn toegestaan?

Door op deze link te klikken, vindt u alle informatie over de bedrijven en beroepen die volgens de ministeriële besluiten van 18 en 23 maart nog toegelaten zijn.

De medewerkers

Werknemers die om economische redenen tijdelijk zijn ontslagen, vinden volledige informatie door deze link te volgen

Merk op dat deze tijdelijke periodes van werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen op basis van het “normale fictieve loon”. In dit verband zijn er geen negatieve gevolgen voor de berekening van het pensioen. We houden rekening met het salaris dat je had voor de periode van tijdelijke werkloosheid. Hetzelfde geldt voor een werknemer die ziek wordt.

De zelfstandigen

Voor zelfstandigen is er een speciaal nummer beschikbaar voor alle specifieke informatie: 0800 12 018.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de coronavirus crisis aan te pakken:

  • Het overbruggingsrecht voor een periode van maximaal 2 maanden. Bekijk ons ​​nieuws van 23 maart. Houd er rekening mee dat deze periode niet meetelt voor de berekening van het pensioen, uitstel van betaling van de sociale premies.
  • Vrijstelling van betaling van sociale bijdragen. In dat geval zijn er geen pensioenrechten tenzij de premie binnen 5 jaar wordt aangepast.
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Hoe zit het met belastingen en btw?

Op het niveau van de federale overheidsfinanciën zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • De verlenging van de termijnen voor het indienen van btw-aangiften.
  • Verlengde termijnen voor betaling van personen- en vennootschapsbelasting.

Verdere details kan u terugvinden via volgende links: