Coronaviruscrisis, tijdelijke werkloosheid en pensioen in de tweede pijler

Coronaviruscrisis, tijdelijke werkloosheid en pensioen in de tweede pijler

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronaviruscrisis op de pensioenen van de tweede pijler?

Buiten de context van het coronavirus voorzien de meeste aanvullende pensioenregelingen erin dat alleen pensioenrechten worden opgebouwd wanneer aangesloten werknemers effectief hebben gewerkt. De pensioenregeling wordt daarom onderbroken bij tijdelijke werkloosheid. Eerder zelden stellen sommige pensioenregelingen perioden van tijdelijke werkloosheid gelijk aan daadwerkelijk werk. Hierdoor worden pensioenrechten gecreëerd en premies betaald. Hetzelfde geldt voor de overlijdensdekking. Indien in het reglement is bepaald dat de overlijdensdekking niet wordt gehandhaafd tijdens tijdelijke werkloosheid, ontvangen de nabestaanden van een overleden werknemer geen uitkering.

 

Er werden wettelijke maatregelen genomen voor werknemers met tijdelijke werkloosheid als gevolg van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 (zie Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020). Zij bepalen dat de aangesloten werknemers, ook voor pensioenregelingen die daarin niet voorzien, op dezelfde manier genieten van hun aanvullend pensioen en overlijdensdekking. Het aanvullend pensioen wordt gehandhaafd alsof de werknemer dienst heeft. De werkgever kan echter besluiten deze maatregel niet toe te passen en voorrang geven aan de opt-out. Zijn enige verplichting is om de overlijdensdekking in ieder geval tot 30 juni 2020 te behouden.

Wie handhaving van rechten zegt, zegt ook handhaving van verplichtingen …

Indien de opbouw van aanvullende pensioenrechten gehandhaafd blijft ondanks tijdelijke werkloosheid, zijn werkgeversbijdragen alsook eigen bijdragen verschuldigd. Zij kunnen tot 30 september 2020 uitstel krijgen. U moet de pensioeninstelling hiervan op de hoogte stellen, die dit niet kan weigeren noch kosten in rekening kan brengen voor dit uitstel.

Deze coronamaatregelen op het gebied van aanvullende pensioenen zijn van toepassing van 13 maart tot en met 30 september 2020.