Covid-19: verlenging van uitzonderlijke pensioenmaatregelen

Covid-19: verlenging van uitzonderlijke pensioenmaatregelen

De Ministerraad van 6 november 2020 keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter verlenging van de maatregelen voorzien door de wet van 7 mei 2020 betreffende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op het gebied van pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende socialezekerheidsuitkeringen.

De arbeiders, overheidsfunctionarissen en gezondheidswerkers die hebben meegeholpen aan de oproep om een ​​handje te helpen bij het beheersen van de Covid-19-pandemie, kunnen niet financieel worden bestraft. In deze context introduceerde de wet van 7 mei 2020 een decumulatie in geval van een combinatie van “Covid-19” -inkomen en inkomen uit een wettelijk pensioen, een aanvullend pensioen of een leefloon.

Het ontwerp verlengt de maatregelen tot 31 maart 2021.