Cumul van pensioen en cumul van overlevingspensioen

Cumul van pensioen en cumul van overlevingspensioen

Cumul van pensioen en uitkering slechts uitzonderlijk mogelijk

 

Als iemand gepensioneerd is mag hij zijn rustpensioen niet samen ontvangen met een vervangingsinkomen zoals een arbeidsonbekwaamheids- of invaliditeitsuitkering. Dat kan ook niet met een werkloosheidsuitkering, een uitkering wegens tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde arbeid, brugpensioen (SWT), of die uitkering nu in ons land of vanuit het buitensland wordt betaald. Een koppel dat een gezinspensioen ontvangt mag dat evenmin cumuleren met een andere uitkering van een van de twee betrokkenen.

Men dient dus een keuze te maken tussen uitkering en pensioen, anders wordt het pensioen opgeschort voor het aantal maanden dat men het gecumuleerd heeft., of wordt het gezinspensioen omgezet in een alleenstaandenpensioen voor de betrokken maanden.

Maar in de sociale zekerheid zijn vele uitzonderingen:

  • zo kan een pensioen wel samen ontvangen worden met een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte ;
  • zo kan een pensioen ook samengaan met een uitkering betaald door de FOD Sociale Zekerheid (bij handicap)
  • idem bij cumul van pensioen in de openbare sector omwille van fysieke arbeidsonbekwaamheid met een ziekte-uitkering (basisuitkering of invaliditeitsuitkering) of een werkloosheidsuitkering.

 

Cumul van overlevingspensioen met vervangingsinkomen kan (beperkt)

 

Wie een overlevingspensioen ontvangt kan dit samen ontvangen met een andere uitkering (ziekte- of invaliditeitsuitkering, werkloosheid, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, verminderde loopbaan brugpensioen of SWT, thematische verloven) maar dit kan enkel gedurende een periode van 12 (al dan niet opeenvolgende ) maanden.

Hierbij is ook een beperking van het overlevingspensioen van kracht tot :

  • 992,82 € bruto per maand voor pensioenen uit de privésector, indexgebonden (169,23 vanaf 01.07.2023).
  • 822,19 € bruto per maand voor overheidspensioenen, ook weer indexgebonden .

Na de vermelde 12 maanden zal men moeten kiezen tussen de uitkering of het overlevingspensioen, anders wordt een van beide opgeschort gedurende de periode van ongeoorloofde cumul. Wel kan men het overlevingspensioen cumuleren met een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte.