Daar is de pensioenbonus terug

Daar is de pensioenbonus terug

“Het doet er niet toe, een akkoord is een akkoord, de pensioenbonus kan terug op tafel!”

Vermits de maatregel teveel geld kost, komt minister Lalieux van Pensioenen opnieuw met haar voorstel, en stelt voor hem slechts toe te kennen aan mensen met een laag en gemiddeld loon. Voor de anderen, geen bonus. Haar bedoeling is het « buitenkanseffect » te vermijden : wie al een hoog loon heeft, zal zijn loopbaan wel willen verlengen en dus een bonus opstrijken!

De minister is dus teruggekomen op haar hervormingsvoorstel. Hervorming in haar ogen betekent de kleine maatregelen, die ons pensioenstelsel niet redden. Waarover gaat het ? Daarvoor moeten we terug naar het zg.akkoord van 19 juli jl. waar men vooral heeft beslist :

– een pensioenbonus toe te kennen van 2 à 3 euro voor elke effectief gewerkte dag na de mogelijke vervroegde pensioendatum;

– daar een bijkomend voordeel aan toe te voegen, nl. 20 jaar effectief werk om een berekening te kunnen verkrijgen op basis van het bedrag van het minimumpensioen.

Sinds 19 juli is daarover niets concreets meer gezegd, consensus binnen de regering is er niet omwille van de komende verkiezingen. De tegenstellingen tussen links en rechts  blokkeren alles, de zolang verwachte fiscale hervorming in- begrepen.

Wat houdt het voorstel Lalieux in ?

2 € pensioenbonus kost teveel. Het budget laat dit niet toe. Het voordeel voor de gepensioneerde bedraagt 52 euro pensioen per maand meer voor 1 jaar bonus, en 108 bij 2 jaar en 156 bij 3 jaar bonus.

Het voordeel is niet te veronachtzamen maar het verleden (want zo ‘n bonus is in het verleden reeds toegekend) wijst uit dat de impact op de tewerkstelling miniem is en dat de maatregel dus niet erg efficiënt was en kostelijk.  De toenmalige bonus is dan ook na een tijd afgeschaft. Volgens ons is zo’n bonus slechts efficiënt als er een malus is als compensatie, en als inzet tot langer werken.

Dus weinig succes, maar nu komt de idee opnieuw op tafel !

Er wordt een kapitaal voorzien in plaats van de hierboven vermelde bonusbedragen.

Dat kapitaal bedraagt netto: 7.548 € voor 1 jaar, 15.096€ voor 2 jaren en 22.645 € voor 3 jaren

Er doen zich hierbij een paar problemen voor:

  • Het bedrag van het kapitaal is zeker verlaagd want er moest bespaard worden tegenover de vorige idee van een maandelijks supplement, Het zal vermoedelijk niet gedurende de hele pensioentijd kunnen gebruikt worden (wat wel het geval was voor de bonus).
  • Daardoor zullen vrouwen, die meestal langer leven, een nog slechtere beurt maken.
  • Er komen ook geen indexaties, wat voor de bonus wel het geval was. De koopkracht, die het al moeilijk heeft bij hoge inflatie, zal nog verder dalen.

Enkel bij vroegtijdig sterven is er een voordeel (maar daar heeft men dan zelf geen voordeel aan !).

Conclusie

Naast het feit dat het redelijk vreemd is dat een minister van socialistische aard een kapitaal voorstelt, kan men zich afvragen wat het effect is van een kapitaal eerder dan een rente. Langer werken voor een kapitaal van 22500 euro ? Is dat beter dan een bonus ? Misschien. Maar het betekent in elke geval geen pensioenhervorming.

Want alle maatregelen zouden moeten passen in een globale visie op de hervorming van de eindeloopbaan, rekening houdend met de arbeidsschaarste, om uiteindelijk te komen tot verantwoord werken (met een bonus-malus gebaseerd op een normale loopbaan en de levensverachting).

Zonder deze globale visie wordt de bonus beter niet (opnieuw) ingevoerd!