De Engelse pensioenfondsen zowel als het stelsel van de pensioenen van het Verenigd Koninkrijk, zijn aan een catastrofe ontsnapt op 28 september.

De Engelse pensioenfondsen zowel als het stelsel van de pensioenen van het Verenigd Koninkrijk, zijn aan een catastrofe ontsnapt op 28 september.

De budgetverklaring van de Engelse overheid, met daarin grote belastingverminderingen, ook voor de meest gefortuneerden, en gefinancierd door de verkoop van obligaties aan investeerders, heeft weinigen overtuigd. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds, toch meestal gereserveerd in zijn commentaren, heeft deze politiek ernstig bekritiseerd, met als argument onder meer dat “men verontrust kan zijn over het effect van de belastingverminderingen op de gelijkheid in het land”.

 

Het plan, 45 miljard pond “waard”, heeft een schokeffect gehad op de financiële markten, waardoor de waarde van de obligaties ongeveer is gehalveerd, terwijl ook de waarde van het Britse pond zijn laagste niveau ooit heeft bereikt op 26 september. Terwijl de obligatiemarkt dreigde in te storten heeft de Bank of England “dringende maatregelen genomen op woensdag 28 september om de instorting van het pensioenstelsel in het Verenigd Koninkrijk te vermijden”, met onder meer een programma van aankopen van obligaties voor een waarde van 65 miljard pond (72,6 miljard euro) volgens de krant Financial Times