De herwaardering van het Stelsel van werkloosheidsvergoeding met bedrijfstoeslag vanaf 2020

De herwaardering van het Stelsel van werkloosheidsvergoeding met bedrijfstoeslag vanaf 2020

De werknemer die ontslagen wordt in het kader van een Swt (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), wat in de volksmond soms ook brugpensioen wordt genoemd, geniet van een werkloosheidsuitkering waaraan een door de werkgever verschuldigde extra vergoeding is toegevoegd. Het bedrag hiervan wordt gehandhaafd voor de gehele duur van de werkloosheidsregeling met extra supplementen als gevolg van de herziening van de coëfficiënten en indexering. De eerste is bekend. Sinds 1 januari 2020 moet een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0128 worden toegepast op het plafond van het bruto maandsalaris en op het bedrag van de bedrijfstoeslag dat vóór januari 2019 van kracht was. Wat betreft toeslagen berekend op basis van de referentiecompensatie voor de maanden januari, februari of maart 2019 wordt een coëfficiënt van 1,0096 toegepast. Wat betreft enerzijds de toeslagen berekend op basis van de referentiecompensatie voor de maanden april, mei of juni 2019, anderzijds de toeslagen berekend op basis van de referentiecompensatie voor de maanden juli, augustus of september 2019, worden respectievelijk de coëfficiënten van 1,0064 en die van 1,0032 toegepast.

Er is geen verhoging voor het extra salaris berekend op basis van de referentiecompensatie voor oktober, november en december 2019.

Voor de nieuwe Swt’s die van kracht zijn vanaf 1 januari 2020, zullen de extra toeslagen berekend worden op basis van de bruto-inkomsten beperkt tot 4.084,55 euro. U kunt ons dus vanaf heden contacteren indien u een simulatie wenst of bijkomende informatie.