De individuele pensioenrekening, alternatief voor het pensioen met punten?

De individuele pensioenrekening, alternatief voor het pensioen met punten?

De site van Ires (Institute of Economic and Social Research – UCL) publiceert deze maand september een artikel die onze aandacht trok.
Waarover gaat het? De auteur, Pierre Devolder, bespreekt de mogelijkheid om een alternatief op te zetten voor het pensioen met punten dat hij kwalificeert als een individuele pensioenrekening in euro. Gaat het hier enkel om een andere woordkeuze of is het echt iets anders? Er zijn alleszins veel gemeenschappelijke punten en deze worden door de auteur nog benadrukt ook. Voor enkele gedetailleerde voorbeelden kan u best de website https://www.regards-economiques.be/ raadplegen.
Waar bestaat deze nieuwe formule uit?
Schematisch gezien zou elke werknemer elk jaar voor zijn pensioen een individuele bijdrage ontvangen. Het jaarlijks gespaarde bedrag zou overeenkomen met een afgetopt brutoloon vermenigvuldigd met een acquisitietarief. Dit laatste zou samenvallen met een vervangingspercentage vermenigvuldigd met de duur van de referentie loopbaan. Een identieke berekening zou in het volgende jaar worden uitgevoerd, terwijl het reeds gespaarde bedrag zou worden vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt die is vastgesteld op basis van de gemiddelde loongroei. Bij pensionering wordt het verkregen bedrag vermenigvuldigd met een conversie coëfficiënt. Dit zou gelijk zijn aan 1 in geval van vertrek op de wettelijke leeftijd, minder dan 1 in geval van vroegtijdig vertrek en hoger dan 1 in geval van langdurige loopbaan.
Zijn wij voorstander?
De introductie van een individuele pensioenrekening in euro maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan één van de bezwaren dat opspeelde bij het pensioen met punten, dat wil zeggen de onzekerheid over de waarde van het punt.
De vragen die we ons moeten stellen: willen we een hervorming van ons pensioenstelsel? Welke duur van de loopbaan kunnen we als normaal beschouwen en, ten slotte, accepteren we het idee om een systeem van bonusmalus in te voeren en dus een vermindering van zijn pensioen te aanvaarden bij een kortere loopbaan? Wat doen we met gelijkgestelde periodes? Hoe verwerk je deze in een pensioensysteem met punten of een individuele rekening in euro’s? Zullen de zware beroepen in overweging genomen worden?
Over deze kwesties moet binnen het hele maatschappelijk middenveld worden gedebatteerd. Wat we bijna altijd vergeten.