De minimumpensioenen gaan verhogen

De minimumpensioenen gaan verhogen

Het minimumpensioen voor een alleenstaande, met een volledige loopbaan, zal dus 1.212.45 euro bedragen op 1 september 2017. Dit komt neer op een verhoging, sinds 2014, van 150 euro per maand voor een zelfstandige en 90 euro voor een werknemer.
Ook op 1 september 2017 zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) worden verhoogd met 0.9%. Het barema voor een samenwonende zal overgaan van 701.72€ naar 708.03€ en voor een alleenstaande van 1.052,58€ naar 1.062,05€.
Het vakantiegeld wordt opnieuw geherwaardeerd van 2,25% zowel in 2017 als in 2018 voor alle gepensioneerden in het stelsel van de werknemers. De pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december 2004 zullen worden verhoogd met 1 % vanaf 1 september 2017. De pensioenen die zijn ingegaan in 2013 zullen worden verhoogd met 2% vanaf 1 januari 2018 en deze die zijn ingegaan in 2012 vanaf 1 september 2017. En als laatste, het loonplafond dat wordt gebruikt voor de pensioenberekening van de werknemers worden verhoogd met 1,7%.