De onderbrekingsvergoedingen voor het tijdskrediet gaan dalen!

De onderbrekingsvergoedingen voor het tijdskrediet gaan dalen!

Zonder enige verwittiging te geven, de uitkeringen voor het tijdskrediet gaan dalen! Blijkbaar is de regering nog niet tevreden. Nadat ze de uitkeringen bij het tijdskrediet zonder motief stopgezet hebben, waarna men het tijdskrediet zonder motief dan ook beëindigd heeft, buigt men zich nu over een aanpassing van de uitkeringen bij gemotiveerd tijdskrediet. Deze uitkeringen zullen dalen met 80 euro per maand bij een voltijdse onderbreking. De werknemers van 50 jaar en ouder die een tijdskrediet nemen om te zorgen voor hun naaste, zullen een verlaging voorgeschoteld krijgen van 140 euro voor een halftijdse onderbreking en 70 euro voor 1/5e onderbreking. We mogen ons wel verblijden met een verhoging van de duur van 48 naar 51 maand, … maar financieel gezien… Bekijk de huidige bedragen op:
http://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#16312