De periode voor Corona-werkloosheid wordt verlengd

De periode voor Corona-werkloosheid wordt verlengd

De Corona-werkloosheid wordt verlengd tot het einde van het jaar voor de zwaarst getroffen sectoren. Dit zijn paritaire commissies 100 (Aanvullend PC voor arbeiders), 109 (PC voor de kleding- en kledingindustrie), 111 (PC voor metaal-, mechanische en elektrische constructies), 126 (PC voor de meubel- en houtverwerkende industrie), 139 (PC voor scheepvaart), 140.01 (paritair sub comité voor bussen en touringcars), 140.2 (paritair sub comité voor taxi’s), 140.04 (paritair sub comité voor grondafhandeling op luchthavens), 149.01 (Paritair sub comité van elektriciens: installatie en distributie) 200 (Aanvullend paritair comité voor werknemers), 209 (PC voor werknemers van metaalproductie), 215 (PC voor werknemers van de kleding- en kledingindustrie), 226 (PC voor werknemers in internationale handel, transport en logistiek), 227 (PC voor de audiovisuele sector), 302 (PC voor de hotelbranche), 304 (PC voor de evenementensector), 314 (PC van kappers en schoonheidsverzorging), 315 (PC van commerciële luchtvaart), 329 (PC voor de sociaal-culturele sector), 333 (PC voor toeristische attracties).

Voor bedrijven die hier geen aanspraak op kunnen maken, zullen ze om flexibele economische redenen hun toevlucht kunnen nemen tot tijdelijke werkloosheid, van september tot het einde van het jaar, als ze een daling van hun omzet kunnen aantonen met minstens 10 % vergeleken met dezelfde kwartalen van het voorgaande jaar.

Het stelsel werd om economische redenen versoepeld t.o.v. tijdelijke werkloosheid. Zo wordt voor arbeiders de maximale duur van een totale schorsing aangepast van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de administratieve procedure versoepeld en wordt de maximale jaarlijkse duur van tijdelijke werkloosheid met 8 weken verlengd. Merk op dat werkgevers hun werknemers die tijdelijk werkloos zijn, minstens twee dagen training per maand moeten aanbieden.