De problematiek rond het pensioen met punten

De problematiek rond het pensioen met punten

Kostelijk en nutteloos! Dat is in het kort wat de administratie van het project rond het pensioen met punten denkt van het voorstel van de federale regering en zijn minister Dhr. Daniel Bacquelaine.

De krant La Libre Belgique rapporteerde deze dinsdag over het gebrek aan overtuiging in dit project n.a.v. een vergadering van de Nationale Pensioencommissie.

Ter info :     wat is het pensioen met punten ?

In  een puntensysteem, wordt het pensioen berekend op basis van een aantal     punten die de burger tijdens zijn loopbaan opgebouwd heeft. Deze punten worden op een individuele rekening geplaatst en in Euro’s omgezet eens men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. De punten worden verkregen door te werken     uiteraard en hun aantal is afhankelijk van de verhouding tussen het inkomen   van de werknemer en het gemiddelde inkomen van actieven in het desbetreffende arbeidsstelsel (loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar) en  de duurtijd van de individuele loopbaan tov. de referentie loopbaan in het  resp. stelsel. Indien  in een gegeven jaar, een werknemer evenveel heeft verdiend als alle  loontrekkenden gemiddeld hebben verdiend tijdens dat jaar, dan zal hij een   punt op zijn rekening bekomen. Heeft  hij meer verdiend dan het gemiddelde dan zal hij ook meer ontvangen. De waarde van het punt zal ieder jaar vastgelegd worden en dit voor ieder stelsel apart.Bron: La Libre Belgique, dinsdag 10 mei 2016.

Deze laatste heeft tot doel de hervormingen te analyseren die door de regering op de agenda werden geplaatst. Wordt er op de rem geduwd? Niet zeker, …ondanks het feit dat alle nadelen in kaart gebracht werden, kan een goed voorstel er toch voor zorgen dat de balans omslaat naar de toepassing van dit nieuwe stelsel.

Daarom dat het belangrijk is om de pensioenuitgaven op peil te houden, in die mate dat het aan de overheid is om de waarde van het punt jaarlijks vast te leggen. Maar zal deze begrotingscontrole niet ten koste gaan van de gepensioneerden? Het is net daar dat Fediplus zich opwerpt als verdediger van de belangen van toekomstige gepensioneerden en waakzaam blijft. Hervormingen doorvoeren enkel in een budgettaire context heeft geen enkel nut.

Tussen de vele nadelen die dit systeem naar voren brengt, wijst La Libre Belgique op de moeilijkheidsgraad van de transitie en de verplichting om gedurende een zeer lange periode twee verschillende stelsels aan te houden. Anderzijds wijzen de experten op de buitensporige kosten om dit systeem te implementeren, daar waar men nu al veel kosten heeft gemaakt om het huidige systeem op poten te zetten, met name MyPension.be die hierdoor overbodig zou worden.