De verhoging van het pensioen van de zelfstandigen is goedgekeurd

De verhoging van het pensioen van de zelfstandigen is goedgekeurd

Althans in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarna dient de tekst nog door de volledige Kamer te worden goedgekeurd. Wanneer dit gebeurt is onbekend.

Waarover gaat het? Het is bekend dat de wettelijke pensioenen van de zelfstandigen niet erg hoog liggen en dat heeft te maken met de negatieve index waarmee de netto-inkomsten worden vermenigvuldigd in de pensioenberekening.

De regering heeft reeds een andere maatregel genomen om de pensioenen te verhogen, namelijk de vermelde negatieve index positief maken vanaf de inkomsten 2022. Nu is ook een andere maatregel klaar voor toepassing, namelijk de verhoging van de pensioenberekening voor de jaren voor 1984 (waarbij een forfaitair – laag – inkomen wordt gehanteerd), en een verhoging van de pensioenberekening voor de jaren 1984 tot 2020. De verhoging bedraagt 1,7%.