« Democratisering « van het aanvullend pensioen.

« Democratisering « van het aanvullend pensioen.

Terwijl de toegang tot het aanvullend pensioen geleidelijk aan wordt uitgebreid naar zelfstandigen en niet benoemde ambtenaren, stopt het daar niet.  Het is de bedoeling dat dit vanaf 21 mei 2018 toegankelijk is voor werknemers jonger dan 25 jaar en ook voor mensen met minder dan één jaar anciënniteit.  Tot nu toe, als een onderneming een groepsverzekering inricht voor zijn personeel, konden deze twee categorieën uitgesloten worden in het plan.  Deze beperkingen bij aansluiting zijn nu niet meer toegestaan en voldoen daarmee aan de Europese richtlijn die al vanaf 2014 over de meeneembaarheid van de pensioenrechten gaat.
We kunnen deze inspanning van de overheid op dit gebied wel appreciëren, maar we zijn nog verre van een democratisering, met name voor de social-profit sector.