Een aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren

Een aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren

Met ingang van 1 januari 2020 zal het onrecht dat federale arbeidscontractanten treft worden opgeheven. Laatstgenoemden ontvangen, door gelijkwaardig werk te leveren t.o.v. hun aangestelde collega’s, een lager pensioen. Deze oneerlijke situatie voor de 20.000 federale contractuele ambtenaren, zal binnenkort worden gecorrigeerd door middel van een aanvullend pensioen gevoed door een bijdrage gelijk aan 3% van het bruto jaarsalaris, volledig ten laste van de overheid. Deze aanvullende pensioenrechten kunnen worden verkregen voor gewerkte perioden sinds 1 januari 2017. Ze worden berekend op basis van een bonus gelijk aan 1% van het loon voor 2017, 1,5% van het loon voor 2018 en 3% vanaf 2019. Jonge werknemers zullen profiteren van deze hervorming. Hoe langer de premieperiode, hoe hoger het aanvullend pensioen.