Een huis renoveren met een lening op je aanvullend pensioen, het kan!

Een huis renoveren met een lening op je aanvullend pensioen, het kan!

Velen denken erover na om hun huis beter te isoleren, nu de gas- en elektriciteitsprijzen de pan uitswingen. Sommigen hebben genoeg geld om dit uit eigen middelen te betalen, maar het is een minderheid; De meerderheid zal zich tot zijn/haar bank richten om een lening aan te gaan. Er bestaat echter een – minder bekend – alternatief: een voorschot op het aanvullend pensioen vragen. Gerrit Geyaerts, woordvoerder van AG Verzekeringen, verrwoordde het zo in l’Echo: “Dit soort leningen blijft een minderheid, maar we hebben de indruk dat de werkgevers meer en meer over dit alternatief communiceren met hun werknemers”.

 

Deze mogelijkheid is nauwkeurig gereglementeerd: Niet alle contracten over aanvullende verzekering voorzien dit alternatief: lees dus het pensioenreglement alvorens de eerste stap te zetten. Daarna moet men goed weten dat een dergelijk voorschot slechts in een strikt kader kan: het moet verplicht gaan om een aankoop, een bouw, of een verbetering aan een bestaand onroerend goed (woning of tweede verblijfplaats) gelegen in de Europese Economische Ruimte. Indien dit alles het geval is, neem dan contact met het pensioenorganisme, bepaal het voorschotbedrag, de duurtijd van de ontlening en de mogelijke te betalen intresten.

 

Want inderdaad, hoewel men spreekt van een voorschot, gaat het om een lening. De aangebrachte pensioenreserves blijven op uw rekening en brengen intresten op. Wanneer het ontleende bedrag niet terugbetaald is op de afgesproken datum, wordt het afgehouden van het te betalen saldo. …