Een mogelijke herwaardering van zelfstandige pensioenen?

Een mogelijke herwaardering van zelfstandige pensioenen?

Een herwaardering van de pensioenen voor zelfstandigen: dat zou volgens informatie van de krant L’Echo dinsdag in de federale onderhandelingen aan de orde komen. Het programma van Egbert Lachaert, voorzitter van de Open Vld, dat als basis zou moeten dienen voor de vorming van de coalitie tussen socialisten, liberalen, ecologisten en CD&V (“Avanti-Vivaldi”), voorziet in de afschaffing van de correctiecoëfficiënt die wordt toegepast op de berekening van het zelfstandigenpensioen.

Het systeem dateert uit de jaren 80 en herziet het bedrag van het beroepsinkomen dat in aanmerking wordt genomen om het bedrag van de zelfstandige pensioenen te berekenen. De hoogte van het pensioen moest in verhouding staan ​​tot de hoogte van de premie in de zelfstandige en loontrekkende regelingen. Volgens UCM (patronale organisatie die de rechten van de zelfstandigen en ondernemingen verdedigt)  is dit mechanisme niet langer gerechtvaardigd en verlaagt het systematisch het pensioen van zelfstandigen die niet kunnen genieten van een pensioen van meer dan 1.580 euro. Deze aanpassing zou in 2040 274 ​​miljoen kosten en zou alleen betrekking hebben op nieuwe pensioenen.