Een video over IGO

Een video over IGO

Als gevolg van de korte manifestatie van gepensioneerden van maandag 17 februari 2020 heeft de FOD Pensioenen via een video meer uitleg gegeven over het systeem van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Via deze link kan u de video bekijken.

De Liga voor Mensenrechten en een aantal verenigingen hadden de controlemaatregelen van de overheid via de post bekritiseerd: de postbode heeft immers de opdracht om via “huisbezoek” na te gaan of de genieter van IGO wel degelijk in zijn officiële woonplaats aanwezig is. Die controle is nodig omdat IGO een sociale bijstand is, niet gebonden aan bijdragen en dus onderworpen aan een aantal voorwaarden. De uitgegeven video legt dit uit. Intussen is bekend dat de minister van pensioenen de controles wil evalueren. Fediplus volgt dit dossier verder op.