Eengemaakte politie : arrest van het Grondwettelijk Hof (17-07-2014)

Eengemaakte politie : arrest van het Grondwettelijk Hof (17-07-2014)

Het Grondwettelijk Hof heeft op 10 juli 2014 een arrest uitgesproken omtrent de voorwaarden van vertrek op vervroegd pensioen voor de personeelsleden van de eengemaakte politie.

Het arrest zegt dat de bijzondere leeftijdsvoorwaarden voorzien voor de eengemaakte politie geannuleerd worden (met ingang van 11 juli 2014). Vanaf dan geldt de algemene regeling. Vanaf dat ogenblik wordt de leeftijd waarop de eengemaakte politie met vervroegd pensioen kan vastgesteld op 62 jaar mits 40 jaren loopbaan, of 60 jaar mits 42 jaar loopbaan, of 61 jaar met 41 jaar loopbaan.

Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor vervroegdpensioenaanvragen die reeds goedgekeurd werden voor 11 juli, ook al gaat het vervroegd pensioen pas in na de datum van het arrest.