Einde tijdskrediet einde loopbaan en het recht op uitkeringen

Einde tijdskrediet einde loopbaan en het recht op uitkeringen

Sinds 1 januari 2015 wordt onder bepaalde voorwaarden het recht op uitkeringen aan het einde van de loopbaan toegekend aan werknemers van 60 jaar of ouder. Als je het tijdskrediet einde loopbaan opneemt vanaf uw 55e, heb je dus geen recht op de einde loopbaanuitkering door de Rva.

Maar de collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad voorzag in een afwijking voor werknemers tussen 55 en 59 jaar (indien een lange loopbaan van min. 35 jaar of het uitoefenen van een zwaar beroep of het werken in een bedrijf in moeilijkheden en/of herstructurering) om te kunnen genieten van uitkeringen in het kader van een einde loopbaan tijdskrediet. Deze overeenkomst werd verschillende keren verlengd en de meest recente was geldig tot 31 december 2020. Tot op heden werd deze overeenkomst nog niet verlengd door de sociale partners.

Hierdoor is het sinds 1 januari 2021 niet langer mogelijk om een ​​onderbrekingsuitkering te bekomen van de Rva voor het einde loopbaankrediet vanaf de leeftijd van 55 jaar. De betrokken werknemers zullen dus pas genieten van een onderbrekingsvergoeding als de sociale partners een nieuwe interprofessionele collectieve overeenkomst hebben gesloten.

Het bekomen van een uitkering tijdskrediet einde loopbaan vanaf de leeftijd van 60 jaar is momenteel nog steeds mogelijk.

Wordt vervolgd.