Er beweegt wat op regeringsniveau 

Er beweegt wat op regeringsniveau 

David Clarival, Minister van Kmo’s en Zelfstandigen, kondigt de afschaffing van de correctiecoëfficiënt aan bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze coëfficiënt zorgt ervoor dat het pensioen van deze werknemers tot nu toe wordt berekend op basis van een coëfficiënt van 69% van hun inkomen, met als gevolg dat ze gepenaliseerd worden t.b.v. 31%.
Deze coëfficiënt zou vanaf 1 januari 2021 naar 100% moeten opgetrokken zijn. Deze opheffing is één van de eisen van fediplus.
Hoewel het effect van deze maatregel pas over enkele jaren merkbaar zal zijn, is het een zeer positief element.

Aan de kant van de Minister van Pensioenen kondigt Karine Lalieux een pensioenhervorming aan voor september 2021. In dit verband zal ze de verschillende experts raadplegen die aan dit project hebben gewerkt om haar nota voor te bereiden over de pensioenhervorming, gepland voor september 2021 als deel van het regeerakkoord. In dit kader zal Fediplus de Minister vragen om bij de besprekingen te worden betrokken.

Wat we wel al weten is dat de wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar behouden blijft en dat het pensioen met punten niet werd weerhouden alsook de pensioen malus.

Met het oog op de pensioenhervorming op het gebied van inzetbaarheid, zal in het eerste kwartaal van 2021 een conferentie worden gehouden over de planning van het einde van de loopbaan. Het thema van de zware beroepen wordt niet uit de weg gegaan, zegt Mevrouw Lalieux dinsdag in haar interview met Le Soir, ook al was ze afwezig bij de regeringsverklaring. Het doel van de minister is om samen met de sociale partners een pensioenhervorming te realiseren die houdbaar is op middellange en lange termijn, rekening houdend met de begrotingsrichtlijnen. Een uitdaging!